Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2154(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0036/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 17/06/2020 - 27

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0132

Protokols
XML 14k
Trešdiena, 2020. gada 17. jūnijs - Brisele

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

27. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Pieprasījums atcelt Gunnar Beck imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Gunnar Beck imunitāti [2019/2154(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Halicki (A9-0036/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. pants))

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0132).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (17.6.2020. protokola 1. pielikums ).

Pieprasījums atcelt Guy Verhofstadt imunitāti
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Guy Verhofstadt imunitāti [2019/2149(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Marie Toussaint (A9-0037/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. pants))

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0133).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (17.6.2020. protokola 2. pielikums ).

Priekšlikums attiecībā uz procedūru (Reglamenta 200. pants)
Saskaņā ar 200. pantu iesniegts priekšlikums atlikt balsošanu par
Andor Deli ziņojumu (A9-0085/2020): ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšana.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (278 par, 388 pret, 20 atturas).

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsojumiem par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru.

Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja

Balsojot PS (603 par, 88 pret, 5 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Lins.

Balsojot PS (688 par, 3 pret, 5 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Loránt Vincze

Balsojot PS (689 par, 5 pret, 2 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus balsošanai par grozījumiem Kati Piri un Christophe Hansen ziņojumā A9-0117/2020 un rezolūcijas priekšlikumā B9-0123/2020 - ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada.

Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti [2020/2023(INI)] - Ārlietu komiteja - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referenti: Kati Piri un Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0152).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu debašu noslēgumā (17.12.2019. protokola 10. punkts) iesniegusi Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL komitejas vārdā, par Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0156).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 17., 18. un 19. jūnija pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika