Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2154(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0036/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/06/2020 - 27

Antagna texter :

P9_TA(2020)0132

Protokoll
XML 13k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

27. Tillkännagivande av omröstningsresultaten

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om

Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet [2019/2154(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen))

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0132)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 17.6.2020)

Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet [2019/2149(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(enkel majoritet erfordrades)
(Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen))

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0133)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 4)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 17.6.2020)

Förslag rörande en procedurfråga (artikel 200 i arbetsordningen)

Förslag rörande en procedurfråga, ingivet i enlighet med artikel 200 i arbetsordningen, om att skjuta upp omröstningen om Andor Delis betänkande (A9-0085/2020): Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (278 röster för, 388 röster emot, 20 nedlagda röster).

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om begäranden om brådskande förfarande:

Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - utskottet för ekonomi och valutafrågor

Det beslutades genom ONU (603 röster för, 88 röster emot, 5 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Norbert Lins

Det beslutades genom ONU (688 röster för, 3 röster emot, 5 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Loránt Vincze

Det beslutades genom ONU (689 röster för, 5 röster emot, 2 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om ändringsförslagen till Kati Piris och Christophe Hansens betänkande - A9-0117/2020 och resolutionsförslag B9-0123/2020 - EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [2020/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Kati Piri och Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0152)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 23)

EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
Resolutionsförslag ingivna på grundval av artikel 132.2 i arbetsordningen, som avslutning på debatten(punkt 10 i protokollet av den 17.12.2019), av Lucia Ďuriš Nicholsonová, för EMPL-utskottet, om EU:s handikappstrategi efter 2020 (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0156)(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 25)

Senaste uppdatering: 20 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy