Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0166/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0169

Протокол
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел

30. Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, István Ujhelyi, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Roman Haider, от името на групата ID, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Dorien Rookmaker, независим член на ЕП, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren и Ismail Ertug.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler и Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, относно постепенното възобновяване на туристическите услуги в ЕС (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020);

—   Roberts Zīle и Carlo Fidanza, от името на групата PPE, относно транспорта и туризма (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020);

—   Anna Deparnay-Grunenberg и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, относно транспорта и туризма (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020);

—   Johan Danielsson и István Ujhelyi, от името на групата S&D, относно транспорта и туризма (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020);

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia и Maximilian Krah, от името на групата ID, относно туризма и транспорта през 2020 г. и след това (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020);

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно транспорта и туризма през 2020 година и след това (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, относно транспорта и туризма (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: 18 юни 2020 г. (изменения), 19 юни 2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 1 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност