Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2649(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0166/2020

Debatter :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 20
PV 19/06/2020 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2020)0169

Protokoll
XML 7k
Onsdagen den 17 juni 2020 - Bryssel

30. Turism och transport under 2020 och därefter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Turism och transport under 2020 och därefter (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, István Ujhelyi för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Roman Haider för ID-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Elena Kountoura för GUE/NGL-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren och Ismail Ertug.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler och Elissavet Vozemberg-Vrionidi, för PPE-gruppen, om ett successivt återupptagande av turisttjänster i EU (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020),

—   Roberts Zīle och Carlo Fidanza, för PPE-gruppen, Utskottet för transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020),

—   Anna Deparnay-Grunenberg och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, om transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020),

—   Johan Danielsson och István Ujhelyi, för S&D-gruppen, om transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020),

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia och Maximilian Krah, för ID-gruppen, om turism och transport under 2020 och framåt (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020),

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om transport och turism under 2020 och framåt (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020),

—   José Ramón Bauzá Díaz, för Renew-gruppen, om transport och turism (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 20 i protokollet av den 18.6.2020 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy