Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.График на месечните сесии
 9.Поправка (член 241 от Правилника за дейността)
 10.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 111, парагаф 6 от Правилника за дейността)
 12.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 14.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Внесени документи
 17.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 18.Ред на работа
 19.Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (разискване)
 20.Първо гласуване
 21.Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (продължeние на разискването)
 22.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 юни 2020 г. - Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (разискване)
 23.Възобновяване на заседанието
 24.Конференция относно бъдещето на Европа (разискване)
 25.Съобщение на председателството
 26.Защита на европейските стратегически сектори от чуждестранни придобивания след кризата с COVID-19 (разискване)
 27.Обявяване на резултатите от гласуването
 28.Защита на европейските стратегически сектори от чуждестранни придобивания след кризата с COVID-19 (продължeние на разискването)
 29.Второ гласуване
 30.Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това (разискване)
 31.Обяснения на вот
 32.Поправки на вот и намерения за гласуване
 33.Дневен ред на следващото заседание
 34.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек
 Приложение 2 - Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад
Протокол (297 kb)
01/10/2020 11:32
  Списък на присъствалите (36 kb)
01/10/2020 10:22
  Приложение 1 (7 kb)
01/10/2020 11:32
  Приложение 2 (7 kb)
01/10/2020 11:32
 
Протокол (101 kb)
01/10/2020 11:32
  Списък на присъствалите (12 kb)
01/10/2020 10:22
  Резултати от различните гласувания (174 kb)
24/08/2020 11:54
  Поименни гласувания (179 kb)
25/08/2020 09:51
 
Протокол (397 kb)
01/10/2020 11:32
  Списък на присъствалите (82 kb)
01/10/2020 10:22
  Резултати от различните гласувания (358 kb)
24/08/2020 11:54
  Поименни гласувания (1586 kb)
25/08/2020 09:51
Последно осъвременяване: 1 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност