Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 9.Διορθωτικό (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 11.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συζήτηση)
 20.Πρώτη ψηφοφορία
 21.Οι αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 - Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (συζήτηση)
 23.Επανάληψη της συνεδρίασης
 24.Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 25.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 26.Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συζήτηση)
 27.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 28.Προστασία στρατηγικών ευρωπαϊκών κλάδων από ξένες εξαγορές στην μετά τον κορονοϊό εποχή (συνέχεια της συζήτησης)
 29.Δεύτερη ψηφοφορία
 30.Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά (συζήτηση)
 31.Αιτιολογήσεις ψήφου
 32.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 34.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck
 Παράρτηµα 2 - Αίτηση άρσης ασυλίας του Guy Verhofstadt
Συνοπτικά πρακτικά (313 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (561 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5507 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (313 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (561 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5507 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (103 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (136 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (178 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (421 kb) Κατάσταση παρόντων (83 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (369 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1584 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου