Indeks 
Zapisnik
PDF 357kWORD 91k
Srijeda, 17. lipnja 2020. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Priopćenje predsjedništva
 5.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 6.Sastav Parlamenta
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Kalendar sjednica
 9.Ispravak (članak 241. Poslovnika)
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)
 11.Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 13.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 14.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 15.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 16.Podnošenje dokumenata
 17.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 18.Plan rada
 19.Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (rasprava)
 20.Prvi krug glasovanja
 21.Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (nastavak rasprave)
 22.Priprema sastanka Europskog vijeća od 19. lipnja 2020. - Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (rasprava)
 23.Nastavak dnevne sjednice
 24.Konferencija o budućnosti Europe (rasprava)
 25.Priopćenje predsjedništva
 26.Zaštita europskih strateških sektora od stranog preuzimanja nakon pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)
 27.Objava razultata glasovanja
 28.Zaštita europskih strateških sektora od stranog preuzimanja nakon pandemije bolesti COVID-19 (nastavak rasprave)
 29.Drugi krug glasovanja
 30.Turizam i promet u 2020. i nadalje (rasprava)
 31.Obrazloženja glasovanja
 32.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 33.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 34.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku
 Prilog 2 - Zahtjev za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u srijedu 27. svibnja 2020.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 15:02.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjedatelj je u ime Parlamenta izrazio iskrenu sućut obitelji i prijateljima Georgea Floyda, koji je umro 25. svibnja 2020. u Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsjedatelj je podsjetio da je Parlament oduvijek čvrsto osuđivao svaki oblik nasilja i diskriminacije te da se čvrsto zalaže za poštovanje pravne države.

Parlament je minutom šutnje odao počast Georgeu Floydu i svim žrtvama nasilja, rasizma i diskriminacije.


4. Priopćenje predsjedništva

Predsjedatelj je podsjetio na preventivne mjere koje su na snazi u zgradama Parlamenta i kojima je cilj omogućiti držanje udaljenosti tijekom ove sjednice.

°
° ° °

Govorili su Manon Aubry o nedavnim prosvjedima protiv rasizma, Angel Dzhambazki o raspodjeli vremena za izlaganje, Pierrette Herzberger-Fofana, koja je opisala svoj jučerašnji susret s agresivnim belgijskim policijskim službenicima (predsjednik je to primio na znanje), Philippe Lamberts o izlaganju Pierrette Herzberger-Fofane.


5. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

Gilles Lebreton priopćio je da je bio nazočan, ali da njegovo ime nije na popisu nazočnih.


6. Sastav Parlamenta

Klaus Buchner pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 16. srpnja 2020.

Sukladno članku 4. Poslovnika, Parlament je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od tog datuma te je o tome obavijestio dotično nadležno nacionalno tijelo.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika Verts/ALE primio sljedeću odluku o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Heidi Hautala

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.


8. Kalendar sjednica

Predsjednik je obavijestio da je na zadnjoj sjednici Konferencije predsjednika u četvrtak 28. svibnja 2020. odlučio, u dogovoru s predsjednicima klubova zastupnika i s obzirom na trenutnu situaciju u pogledu bolesti COVID-19 te kako bi Parlament mogao obavljati svoje temeljne funkcije:

—   produljiti trajanje ove sjednice do petka 19. lipnja 2020.,

—   i da će se srpanjska sjednica održati od srijede 8. srpnja 2020. ujutro do petka 10. srpnja 2020. popodne u Bruxellesu.

Ažurirani kalendar dostupan je na internetskoj stranici Parlamenta.


9. Ispravak (članak 241. Poslovnika)

Nadležni odbor dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

—   Ispravak P8_TA(2019)0370(COR01)Direktive (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (SL L 150, 7.6.2019., str. 253.) - (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. s ciljem donošenja gore navedene direktive P8_TA(2019)0370 - (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)) - Odbor ECON.

U skladu s člankom 241. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu niski prag u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.


10. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da su u skladu s člankom 72. Poslovnika odbor ITRE donio odluku o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih stajališta Parlamenta u prvom čitanju:

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0395;

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))– stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0402;

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0396;

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018) 0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0403;

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))– stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0430.

Ta stajališta Parlamenta u prvom čitanju su mandat za pregovore.


11. Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen prigovor na:

—   Preporuku Odbora AGRI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 4. svibnja 2020. o odstupanju za 2020. od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 u pogledu sektora voća i povrća te od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 u pogledu sektora vina u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA)) (B9-0185/2020);

—   Preporuku Odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 28. svibnja 2020. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje na temelju članka 105. stavka 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA)) (B9-0183/2020).

Ako u roku od 24 sata nakon objave u Parlamentu klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor, te se preporuke smatraju prihvaćenima. U suprotnom, one se stavljaju na glasovanje.

Preporuke su dostupne na internetskoj stranici Parlamenta za vrijeme trajanja ove sjednice.


12. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da će zajedno s predsjednikom Vijeća potpisati u četvrtak, 18. lipnja 2020. sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu njezina bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža prilikom pružanja usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima između pograničnih regija tih dviju zemalja (00001/2020/LEX - C9-0172/2020 - 2019/0107(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža prilikom pružanja usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima između pograničnih regija tih dviju zemalja (00002/2020/LEX - C9-0173/2020 - 2019/0108(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (00019/2020/LEX - C9-0165/2020 - 2018/0154(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (00020/2020/LEX - C9-0168/2020 - 2018/0178(COD)).


13. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU)2016/1076 Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja Salomonovih Otoka u PrilogI. (C(2020)03334 - 2020/2666(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. svibnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU)2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU)2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije u pogledu trajanja razdoblja prethodnog objavljivanja (C(2020)03338 - 2020/2676(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU)2016/101 оd 26.listopada2015. o dopuni Uredbe (EU) br.575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje na temelju članka105. stavka14. Uredbe (EU) br.575/2013 (C(2020)03428 - 2020/2668(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 28. svibnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Ispravak Delegirane uredbe Komisije od 14.ožujka2019. o dopuni Direktive (EU)2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde o kriterijima za imenovanje središnjih kontaktnih točaka u području platnih usluga i o funkcijama tih središnjih kontaktnih točaka (C(2019)1997) (C(2020)03465 - 2020/2673(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 2. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU)2019/979 o dopuni Uredbe (EU)2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje (C(2020)03502 - 2020/2675(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 4. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu (C(2020)03508 - 2020/2674(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 4. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 139/2014 u pogledu uvjeta i postupaka u vezi s izjavom organizacija odgovornih za pružanje usluga upravljanja postupcima na stajanci (C(2020)03625 - 2020/2677(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu unosa za perfluorooktan sulfonsku kiselinu i njezine derivate (C(2020)03639 - 2020/2678(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja dikofola (C(2020)03645 - 2020/2679(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2018/761 i (EU) 2018/762 u pogledu njihovih datuma primjene s obzirom na produljenje roka za prenošenje Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)04018 - 2020/2693(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. lipnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama C(2020)02886 - 2020/2633(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. travnja 2020.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2

upućeno nadležnom odboru: AGRI


14. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu je proslijeđen sljedeći nacrt provedbene mjere koja je obuhvaćena regulatornim postupkom s kontrolom:

- DIREKTIVA o izmjeni Priloga III. Direktivi 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja virusa SARS-CoV-2 na popis bioloških agensa za koje se zna da uzrokuju zarazu kod ljudi i o izmjeni Direktive (EU) 2019/1833 (D067174/03 - 2020/2672(RPS) - : 4. srpnja 2020.)
upućeno nadležnom odboru: EMPL


15. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sljedećih sjednica: prosinac II 2019., siječanj I i II 2020., veljača 2020., ožujak II 2020. i travanj 2020., dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja propisanih Uredbom (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

CULT, PETI

- Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2020. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji – stajalište Vijeća od 25. svibnja 2020. (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1601 o uspostavi Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (COM(2020)0407 - C9-0147/2020 - 2020/0107(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

mišljenje :

AFET, BUDG, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Sukladno odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora, predsjednik će se o tome prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021.–2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

BUDG, ITRE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Sukladno odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora, predsjednik će se o tome prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2020)0450 - C9-0154/2020 - 2018/0196(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Sukladno odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora, predsjednik će se o tome prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, LIBE, FEMM, PECH

- Izmijenjeni Prijedlog međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju (COM(2020)0444 - C9-0155/2020 - 2018/2070(ACI))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, CONT, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2019/833 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći (COM(2020)0461 - C9-0159/2020 - 2020/0110(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Sukladno odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora, predsjednik će se o tome prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu njezinih prijelaznih odredaba radi uklanjanja posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. za nastavak pružanja humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj (COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, DEVE, LIBE

- Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (COM(2020)0445 - C9-0163/2020 - 2018/0135(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (COM(2020)0459 [01] - C9-0166/2020 - 2018/0224(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

- Izmijenjeni prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2020)0459 [02] - C9-0167/2020 - 2018/0225(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (COM(2020)0459 [03] - C9-0169/2020 - 2018/0243(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AFET, DEVE

mišljenje :

BUDG (commission associée), INTA, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2020)0459 [04] - C9-0170/2020 - 2018/0216(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

DEVE, INTA, BUDG, CONT, ENVI (pridruženi odbor), ITRE, REGI, FEMM

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) (COM(2020)0447 - C9-0174/2020 - 2018/0206(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ENVI (pridruženi odbor),, BUDG, CONT, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PECH, LIBE

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (COM(2020)0452 - C9-0175/2020 - 2018/0197(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, CONT, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE, EMPL, ITRE

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju (COM(2020)0460 - C9-0177/2020 - 2020/0006(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Sukladno odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora, predsjednik će se o tome prijedlogu savjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG (pridruženi odbor), ECON (pridruženi odbor), EMPL (pridruženi odbor), ENVI (pridruženi odbor), ITRE (pridruženi odbor), TRAN, AGRI

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zapadnom Balkanu, uoči sastanka na vrhu 2020. (2019/2210(INI)) - AFET - : Tonino Picula (A9-0091/2020)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije u kontekstu pregovorâ u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. o izmjeni švicarskih koncesija WTO-a za začinjeno meso (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) - INTA - : Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu uvođenja ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanja podataka i kontrolnih mjera u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)) - PECH - : Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)) - AGRI - : Elsi Katainen (A9-0101/2020)

- Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2018. (2019/2128(INI)) - CONT - : Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2020 Europske unije za opći proračun za 2020. kojim se unosi višak iz financijske godine 2019. (07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)) - BUDG - : Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji (COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)) - BUDG - : José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji (08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)) - BUDG - : Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)) - BUDG - : Victor Negrescu (A9-0109/2020)

- Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2021., dio III. – Komisija (2019/2213(BUD)) - BUDG - : Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Istočnom partnerstvu, uoči sastanka na vrhu u lipnju 2020. (2019/2209(INI)) - AFET - : Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)) - ECON - : Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (2020/2023(INI)) - AFET - INTA - : Kati Piri - : Christophe Hansen (A9-0117/2020)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i o izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - ECON - ENVI - : Bas Eickhout - : Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD)) - LIBE - : Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)


17. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red (u skladu s člankom 136. Poslovnika):

—   O-000037/2020 koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Situacija u schengenskom području nakon izbijanja bolesti COVID-19 (B9-0010/2020);

—   O-000038/2020 koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Situacija u schengenskom području nakon izbijanja bolesti COVID-19 (B9-0011/2020).


18. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice od lipnja 2020. (PE 653.260/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Predsjedatelj je obavijestio da je zaprimio tri zahtjeva za hitnim postupkom (članak 163. Poslovnika) u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 za razmatranje sljedećih predmeta tijekom ove sjednice:

—   Administrativna suradnja u području oporezivanja: produljenje određenih rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 - Odbor ECON (točka 16. Konačnog prijedloga dnevnog reda)

—   Pružanje iznimne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovora na izbijanje bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013) - Odbor AGRI (točka 50. Konačnog prijedloga dnevnog reda)

—   Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 - Odbor AFCO (točka 55. Konačnog prijedloga dnevnog reda).

Predsjedatelj je obavijestio i da je zaprimio prijedlog o odgodi glasovanja, podnesen u skladu s člankom 200. Poslovnika, o izvješću Andora Delia (A9-0085/2020): Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela (točka 96. Konačnog prijedloga dnevnog reda).

Predsjedatelj je obavijestio da u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika nije zaprimio niti jedan prijedlog za odbijanje ili za podnošenje amandmana u pogledu sljedeća dva prijedloga Vijeća:

—   Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja (točka 38. Konačnog prijedloga dnevnog reda)

—   Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (točka 37. Konačnog prijedloga dnevnog reda).

Oba se akta stoga smatraju usvojenima (P9_TA(2020)0130 i P9_TA(2020)0131).

Nako savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda:

Srijeda

O dvjema temama:

—   izjave Vijeća i Komisije: Priprema sastanka Europskog vijeća od 19. lipnja 2020. (točka 13. Konačnog prijedloga dnevnog reda)

—   izvješće Kati Piri i Christopha Hansena (A9-0117/2020): Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (točka 17. Konačnog prijedloga dnevnog reda)

održat će se zajednička rasprava.

Ta će se rasprava na dnevnom redu naći kao druga točka popodne nakon rasprave o izjavama Vijeća i Komisije: Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (točka 90. Konačnog prijedloga dnevnog reda ).

Četvrtak

Rasprave o izjavama potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na teme:

—   Posljedice krize uzrokovane izbijanjem bolesti COVID-19 za vanjsku politiku (točka 11. Konačnog prijedloga dnevnog reda),

—   Zakon Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (točka 5. Konačnog prijedloga dnevnog reda),

—   Odgovor EU-a na moguće izraelsko pripajanje Zapadne obale (točka 98. Konačnog prijedloga dnevnog reda),

održat će se zajedno.

Ta će zajednička rasprava na dnevnom redu biti kao prva točka ujutro.

Zatim rasprave o:

—   izvješću Petrasa Auštrevičiusa - A9-0112/2020: Preporuka Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Istočnom partnerstvu, uoči sastanka na vrhu u lipnju 2020. (točka 40. Konačnog prijedloga dnevnog reda)

—   izvješću Tonina Picule - A9-0091/2020: Preporuka Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zapadnom Balkanu, uoči sastanka na vrhu 2020. (točka 19. Konačnog prijedloga dnevnog reda)

održat će se zajedno.

Ta će zajednička rasprava na dvenom redu biti kao treća jutarnja točka nakon izjava Vijeća i Komisije na temu: Borba protiv dezinformacijskih kampanja za vrijeme krize povezane s bolešću COVID-19 i utjecaj na slobodu izražavanja (točka 9. Konačnog prijedloga dnevnog reda).

Predsjedatelj je na kraju objavio da će se glasovanje rasporediti prema broju amandmana i zahtjeva za glasovanje po dijelovima ili pojedinačno glasovanje. Informacije o podjeli glasova prema različitim terminima glasovanja bit će dostupne na internetskoj stranici Parlamenta u rubrici “Informacije i prioritetni dokumentiˮ.

Parlament je odobrio te prijedloge.

Postupovni prijedlog koji je na temelju članka 96. Poslovnika podnijela Clare Daly, kojim je zatražena odgoda glasovanja o izvješću Andora Delia (A9-0085/2020): Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela (točka 96. Konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorili su Clare Daly, koja je obrazložila zahtjev, i Andor Deli, izvjestitelj, protiv tog zahtjeva.

Predsjedatelj je najavio da će prije glasovanja o tri zahtjeva za hitnim postupkom koje je prvo na redu dati riječ govornicima u skladu s člankom 163. Poslovnika.

Govorili su Derk Jan Eppink (u ime predsjednice Odbora ECON), koji je obrazložio zahtjev Odbora ECON (točka 16. Konačnog prijedloga dnevnog reda) i Manon Aubry, protiv tog zahtjeva.

Govorio je Thomas Waitz, protiv zahtjeva Odbora AGRI (točka 50. Konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorio je Loránt Vincze, izvjestitelj, koji je obrazložio zahtjev Odbora AFCO (točka 55. Konačnog prijedloga dnevnog reda).

Time je utvrđen plan rada.


19. Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Isabel Wiseler-Lima, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Susanna Ceccardi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Hermann Tertsch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, nezavisna zastupnica, i Esteban González Pons.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Evin Incir, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Pierrette Herzberger-Fofana, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Hilde Vautmans, Nicolaus Fest, Gwendoline Delbos-Corfield, Željana Zovko, Tonino Picula, Monica Semedo i Tom Vandendriessche.

(Nastavak rasprave: točka 21 zapisnika od 17.6.2020.)


20. Prvi krug glasovanja

Parlament je glasovao o sljedećem:

—   Zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku [2019/2154(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Halicki (A9-0036/2020);

—   Zahtjev za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu [2019/2149(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Marie Toussaint (A9-0037/2020);

—   Postupovni prijedlog (članak 200. stavak 4. Poslovnika) Postupovni prijedlog podnesen je u skladu s člankom 200. kako bi se zatražila odgoda glasovanja o izvješću Andora Delia (A9-0085/2020): Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela;

—   Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament glasuje o sljedećim zahtjevima za hitnim postupkom (članak 163. Poslovnika):

—   Administrativna suradnja u području oporezivanja: produljenje određenih rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku;

—   Pružanje iznimne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovora na izbijanje bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Norbert Lins ;

—   Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Loránt Vincze .

Parlament će glasovati o amandmanima na izvješće Kati Piri i Christopha Hansena - A9-0117/2020 i na prijedlog rezolucije B9-0123/2020 - Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.:

—   Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske [2020/2023(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelji: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.
Prijedlog rezolucije koju je na temelju članka 132. stavka 2. Poslovnika i kao zaključak rasprave (točka 10. zapisnika od 17.12.2019.), podnijela Lucia Ďuriš Nicholsonová, u ime Odbora EMPL, o strategiji EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020).

Glasovanje je bilo moguće do17:45.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 20:15.

Pristupilo se glasovanju.


21. Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP))

(Početak rasprave: točka 19 zapisnika od 17.6.2020.)

Govorili su Othmar Karas, Sylvie Guillaume i Irène Tolleret.

Govorile su Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) i Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Anna Fotyga, Cristian Terheş, Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca i Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o prosvjedima protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0194/2020);

—   Christine Anderson, Marco Campomenosi, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, o prosvjedima protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0195/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Roberta Metsola, Sandra Kalniete i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evin Incir, Birgit Sippel, Tonino Picula, Kati Piri, Simona Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García Pérez, Juan Fernando López Aguilar i Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in ’t Veld, Hilde Vautmans, Samira Rafaela i Nicolae Ştefănuță, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martin Schirdewan, Clare Daly, Younous Omarjee, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Sira Rego, Cornelia Ernst i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o prosvjedima protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0196/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Roberta Metsola i Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o prosvjedima protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (2020/2685(RSP)) (B9-0197/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6 zapisnika od 19.6.2020. i točka 9 zapisnika od 19.6.2020. (amandmani), točka 12 zapisnika od 19.6.2020. (konačno glasovanje).


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

22. Priprema sastanka Europskog vijeća od 19. lipnja 2020. - Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema sastanka Europskog vijeća od 19. lipnja 2020. (2020/2656(RSP))

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske [2020/2023(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelji: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednik Komisije) dale su izjave.

Kati Piri i Christophe Hansen predstavili su izvješće.

Govorili su Nicolae Ştefănuță (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Pedro Silva Pereira (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Kris Peeters (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Johan Danielsson (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Pascal Arimont (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), François-Xavier Bellamy (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Loránt Vincze (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Danuta Maria Hübner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO), Gheorghe Falcă (izvjestitelj za mišljenje Odbora PETI), David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Derk Jan Eppink, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Tiziana Beghin, nezavisna zastupnica, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Zbigniew Kuźmiuk, Idoia Villanueva Ruiz, Dorien Rookmaker, Jeroen Lenaers, Bernd Lange, Jérôme Rivière, Sergey Lagodinsky, Carlo Fidanza, Helmut Scholz, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez, Jessica Stegrud, Traian Băsescu, Margarida Marques, Tomas Tobé, Petar Vitanov, Radosław Sikorski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Lefteris Christoforou, Jörgen Warborn, Peter van Dalen i Maria Spyraki.

Govorili su Kati Piri, Christophe Hansen, Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije), Michel Barnier (voditelj radne skupine za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom) i Nikolina Brnjac.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 17. lipnja 2020. (amandmani - A9-0117/2020); 18. lipnja 2020. (konačno glasovanje - A9-0117/2020).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 18:40 h.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

23. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 19:05 h.


24. Konferencija o budućnosti Europe (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Konferencija o budućnosti Europe (2020/2657(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) i Dubravka Šuica (potpredsjednica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Paulo Rangel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Hélène Laporte, u ime Kluba zastupnika ID-a, Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Gunnar Beck, Mairead McGuinness, Gabriele Bischoff i Peter Kofod.

Govorile su Dubravka Šuica i Nikolina Brnjac.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Manfred Weber i Paulo Rangel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez i Domènec Ruiz Devesa, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş i Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ska Keller, Philippe Lamberts i Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stajalištu Europskog parlamenta o Konferenciji o budućnosti Europe (2020/2657(RSP)) (B9-0170/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Konferenciji o budućnosti Europe (2020/2657(RSP)) (B9-0179/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 18. lipnja 2020. (amandmani), 18. lipnja 2020. (konačno glasovanje).


25. Priopćenje predsjedništva

Predsjedateljica je najavila da će rezultati prvog kruga glasovanja biti objavljeni u 20 sati.


26. Zaštita europskih strateških sektora od stranog preuzimanja nakon pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaštita europskih strateških sektora od stranog preuzimanja nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2663(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća), Margrethe Vestager (izvršna potpredsjednica Komisije) i Phil Hogan (povjerenik Komisije) dali su izjave.

(Nastavak rasprave: točka 28 zapisnika od 17.6.2020.)


PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

27. Objava razultata glasovanja

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja:

Zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku [2019/2154(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. Poslovnika))

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0132)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 17., 18. i 19. lipnja 2020., točka 3)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 17.6.2020.)

Zahtjev za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu [2019/2149(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. Poslovnika))

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0133)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 17., 18. i 19. lipnja 2020., točka 4)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 17.6.2020.)

Postupovni prijedlog (članak 200. Poslovnika)

Postupovni prijedlog podnesen je u skladu s člankom 200. kako bi se zatražila odgoda glasovanja o izvješću Andora Delia (A9-0085/2020): Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela

Poimeničnim glasovanjem (278 za, 388 protiv, 20 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Predsjednik je objavio razultate glasovanja o zahtjevima za primjenom hitnog postupka:

Administrativna suradnja u području oporezivanja: produljenje određenih rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Poimeničnim glasovanjem (603 za, 88 protiv i 5 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Pružanje iznimne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovora na izbijanje bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013) ***I [COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Norbert Lins

Poimeničnim glasovanjem (688 za, 3 protiv i 5 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I [COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Loránt Vincze

Poimeničnim glasovanjem (689 za, 5 protiv i 2 suzdržanih) odučeno je o primijeni hitnog postupka.

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja o amandmanima podnesenima na izvješće Kati Piri i Christopha Hansena - A9-0117/2020 i na prijedlog rezolucije B9-0123/2020 - Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.:

Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske [2020/2023(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelji: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020) (A9-0117/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0152)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 17., 18. i 19. lipnja 2020., točka 23.)

Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.
Prijedlog rezolucije koju je na temelju članka 132. stavka 2. Poslovnika i kao zaključak rasprave (točka 10. zapisnika od 17.12.2019.) podnijela Lucia Ďuriš Nicholsonová, u ime Odbora EMPL, o strategiji EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020. (2019/2975(RSP)) (B9-0123/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0156)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 17., 18. i 19. lipnja 2020., točka 25.)


28. Zaštita europskih strateških sektora od stranog preuzimanja nakon pandemije bolesti COVID-19 (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaštita europskih strateških sektora od stranog preuzimanja nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2663(RSP))

(Početak rasprave: točka 26 zapisnika od 17.6.2020.)

Govorili su Christophe Hansen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stéphanie Yon-Courtin, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Kim Van Sparrentak, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Emmanuel Maurel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Lídia Pereira, Raphaël Glucksmann, Reinhard Bütikofer i Tom Berendsen.

Govorili su Phil Hogan (povjerenik Komisije), Margrethe Vestager (izvršna potpredsjednica Komisije) i Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća).

Rasprava je zaključena.


29. Drugi krug glasovanja

Parlament je jedinstvenim glasovanjem glasovao o sljedećim dokumentima:

—   Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020);

—   Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) (Rezolucija)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) [2019/0078M(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020);

—   Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Gvineje Bisau (2019. – 2024.) ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A9-0012/2020);

—   Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Gvineje Bisau (2019. – 2024.) (Rezolucija)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.) [2019/0090M(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A9-0013/2020).

—   Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Nuno Melo (A9-0001/2020).

—   Sporazum između EU-a i Švicarske Konfederacije o izmjeni švicarskih koncesija WTO-a (članak XXVIII. GATT-a iz 1994.) za začinjeno meso ***
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije u kontekstu pregovorâ u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. o izmjeni švicarskih koncesija WTO-a za začinjeno meso [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jörgen Warborn (A9-0092/2020);

—   Zahtjev za financiranje biomedicinskog istraživanja mijalgičnog encefalomijelitisa
Prijedlog rezolucije, koji je u skladu s člankom 227. stavkom 2. Poslovnika podnijela Dolors Montserrat, u ime Odbora PETI, o dodatnim sredstvima za biomedicinsko istraživanje mijalgičnog encefalomijelitisa (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020);

—   Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: tehnička pomoć na inicijativu Komisije
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Victor Negrescu (A9-0109/2020);

—   Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020);

—   Nacrt izmjene proračuna br. 3/2020: unošenje viška iz financijske godine 2019.
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2020 Europske unije za opći proračun za 2020.: unošenje viška iz financijske godine 2019. [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

—   Nacrt izmjene proračuna br. 4/2020: prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

—   Sklapanje Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Republike Moldove ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

—   Izmjena Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i Republike Moldove (pristupanje Republike Hrvatske) ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije i njezinih država članica Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i Republike Moldove kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

—   Izmjena Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Maroka (pristupanje Bugarske i Rumunjske) ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Sven Schulze (A9-0005/2020);

—   Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i Jordana ***
Preporuka za sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andris Ameriks (A9-0086/2020);

—   Sklapanje Sporazuma između EU-a i Kine o sigurnosti civilnog zrakoplovstva ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020);

—   Sklapanje Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije ***
Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andris Ameriks (A9-0082/2020);

—   Sklapanje Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i Izraela ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andor Deli (A9-0085/2020).

Parlament je glasovao o amandmanima na:

—   Prijedlog rezolucije B9-0170/2020: Konferencija o budućnosti Europe;

—   Prijedlog odluke B9-0190/2020: Osnivanje posebnog odbora o stranom upletanju u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje, njegove odgovornosti, broj članova i trajanje mandata
Prijedlog odluke, koji je u skladu s člankom 207. Poslovnika podnijela Konferencija predsjednika (2020/2683(RSO));

—   Prijedlog odluke B9-0189/2020: Osnivanje posebnog odbora o umjetnoj inteligenciji u digitalnom dobu, njegove odgovornosti, broj članova i trajanje mandata
Prijedlog odluke, koji je u skladu s člankom 207. Poslovnika podnijela Konferencija predsjednika (2020/2684(RSO));

—   Izmjena uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A9-0113/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 21:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavit će se u četvrtak 18. lipnja 2020. u 9 sati.


30. Turizam i promet u 2020. i nadalje (rasprava)

Izjava Komisije: Turizam i promet u 2020. i nadalje (2020/2649(RSP))

Adina-Ioana Vălean (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Rosa Estaràs Ferragut, u ime Kluba zastupnika PPE-a, István Ujhelyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, José Ramón Bauzá Díaz, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Roman Haider, u ime Kluba zastupnika ID-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Elena Kountoura, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dorien Rookmaker, nezavisna zastupnica, Massimiliano Salini, Johan Danielsson, Marco Campomenosi, Peter Lundgren i Ismail Ertug.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler i Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o postupnom nastavku pružanja usluga u turizmu u EU-u (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020);

—   Roberts Zīle i Carlo Fidanza, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Odbor za promet i turizam: (2020/2649(RSP)) (B9-0175/2020);

—   Anna Deparnay-Grunenberg i Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o prometu i turizmu (2020/2649(RSP)) (B9-0177/2020);

—   Johan Danielsson i István Ujhelyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o prometu i turizmu (2020/2649(RSP)) (B9-0178/2020);

—   Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia i Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, o turizmu i prometu od 2020. nadalje (2020/2649(RSP)) (B9-0180/2020);

—   Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o prometu i turizmu od 2020. nadalje (2020/2649(RSP)) (B9-0182/2020);

—   José Ramón Bauzá Díaz, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o prometu i turizmu (2020/2649(RSP)) (B9-0184/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 18. lipnja 2020. (amandmani), 19. lipnja 2020. (konačno glasovanje).


31. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pismena obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


32. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


33. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 653.260/OJJE).


34. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Schaldemose Christel, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea


Prilog 1 - Zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Prilog 2 - Zahtjev za ukidanje imuniteta Guyu Verhofstadtu

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti