Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0173(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0001/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0138

Протокол
XML 52k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на (точка 29 от протокола от 17.6.2020 г.):

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019–2024 г.) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0134)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 5)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) (Резолюция)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) [2019/0078M(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0135)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 6)

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0136)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 7)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) (резолюция)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) [2019/0090M(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0137)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 8)

Протокол относно прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0138)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 9)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Споразумение между ЕС и Швейцария относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария (член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.) за месото с подправки ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с подправки [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0139)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 10)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Искане за финансиране на биомедицински изследвания относно миалгичния енцефаломиелит
Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 227, параграф 2 от Правилника за дейността от Dolors Montserrat, от името на комисията PETI, относно допълнително финансиране за биомедицински изследвания в областта на миалгичния енцефаломиелит (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0140)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 11)

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - техническа помощ по инициатива на Комисията
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2020/000 TA 2020 – Техническа помощ по инициатива на Комисията) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Необходимо е мнозинство от всички членове на Парламента и три пети от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0141)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 12)

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(Необходимо е мнозинство от всички членове на Парламента и три пети от подадените гласове))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0142)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 13)

Проект на коригиращ бюджет № 3/2020: вписване на излишъка от 2019 финансова година
Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2020 г.: вписване на излишъка от 2019 финансова година [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0143)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 14)

Проект на коригиращ бюджет № 4/2020: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия
Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 4/2020 на Европейския Съюз за финансовата 2020 година, придруаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0144)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 15)

Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0145)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 16)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова (присъединяване на Хърватия) ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0146)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 17)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***
Препоръка относно проект на решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и на Румъния [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0147)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 18)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Сключване на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания ***
Препоръка относно сключването от името на Съюза на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0148)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 19)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Сключване на споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Китай ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0149)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 20)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0150)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 21)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0151)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 22)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Председателят прочете резултатите от гласуването: (точка 29 от протокола от 17.6.2020 г.)

Конференция относно бъдещето на Европа
Предложение за резолюция B9-0170/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0153)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 24)

Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, нейните правомощия, числен състав и мандат
Предложение за решение B9-0190/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0161)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 30)

Създаване на специална комисия относно изкуствения интелект в цифровата ера, нейните правомощия, числен състав и мандат
Предложение за решение B9-0189/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0162)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 31)

Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на пандемията от COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0157)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 17, 18 и 19 юни 2020 г., точка 26)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност