Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0173(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0001/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/06/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0138

Protokol
XML 42k
Torsdag den 18. juni 2020 - Bruxelles

2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om (punkt 29 i protokollen af 17.6.2020):

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0134)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 5)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) (beslutning)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) [2019/0078M(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0135)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 6)

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Guinea-Bissau (2019-2024) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0136)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 7)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Guinea-Bissau (2019-2024) (beslutning)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024) [2019/0090M(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0137)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 8)

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0138)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 9)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Aftale mellem EU og Schweiz om Schweiz' WTO-indrømmelser (artikel XXVIII i GATT 1994) for krydret kød ***
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for krydret kød [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0139)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 10)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Anmodning om finansiering til biomedicinsk forskning i myalgisk encephalomyelitis
Forslag til beslutning, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 227, stk. 2, af Dolors Montserrat, for PETI, om supplerende finansiering til biomedicinsk forskning i myalgisk encephalomyelitis (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0140)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 11)

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: teknisk bistand på Kommissionens initiativ
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2020/000 TA 2020 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

((Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0141)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 12)

Anvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

((Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0142)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 13)

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2020: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2019
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2020 for regnskabsåret 2020 – opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0143)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 14)

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2020: forslag om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig
Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2020 til det almindelige budget for 2020, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0144)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 15)

Indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0145)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 16)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova (Kroatiens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0146)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 17)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Marokko (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage højde for Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0147)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 18)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0148)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 19)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indgåelse af aftalen mellem EU og Kina om civilluftfartens sikkerhed ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0149)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 20)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0150)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 21)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0151)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 22)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til: (punkt 29 i protokollen af 17.6.2020):

Konference om Europas fremtid
Forslag til beslutning B9-0170/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0153)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 24)

Nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union, herunder desinformation, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
Forslag til afgørelse B9-0190/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0161)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt
30)

Nedsættelse af et særligt udvalg om kunstig intelligens i en digital tidsalder, dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode
Forslag til afgørelse B9-0189/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0162)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 17., 18. og 19. juni 2020, punkt 31)

Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-19-pandemien [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0157)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for 17., 18. og 19. juni 2020, punkt
26)

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik