Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0173(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0001/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/06/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0138

Protokół
XML 43k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela

2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania przeprowadzonego nad następującymi dokumentami (pkt 29 protokołu z dnia 17.6.2020):

Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0134)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 5)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)
Sprawozdanie w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0135)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 6)

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Gwineą Bissau (lata 2019–2024) ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0136)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 7)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Gwineą Bissau (lata 2019–2024) (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0137)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 8)

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0138)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 9)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Porozumienie między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego (art. XXVIII GATT 1994) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0139)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 10)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wniosek o finansowanie badań biomedycznych nad zespołem chronicznego zmęczenia (encephalomyelitis myalgica)
Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu przez Dolors Montserrat, w imieniu komisji PETI, w sprawie dodatkowego finansowania badań biomedycznych nad encefalopatią mialgiczną (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0140)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 11)

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0141)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 12)

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0142)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 13)

Projekt budżetu korygującego nr 3/2020 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0143)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 14)

Projekt budżetu korygującego nr 4/2020 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0144)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 15)

Zawarcie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE a Mołdową ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o Wspólnym Obszarze Lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0145)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 16)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Protokół zmieniający umowę o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Mołdową w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, protokołu zmieniającego umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0146)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 17)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Zmiana eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Marokiem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0147)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 18)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0148)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 19)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zawarcie umowy między UE a Chinami w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0149)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 20)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zawarcie umowy o wspólnym obszarze lotniczym UE-Gruzja ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0150)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 21)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0151)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 22)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad następującymi dokumentami: (pkt 29 protokołu z dnia 17.6.2020):

Konferencja w sprawie przyszłości Europy
Projekt rezolucji B9-0170/2020:

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0153)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 24)

Projekt decyzji B9-0190/2020: Powołanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0161)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 30)

Projekt decyzji B9-0189/2020: Powołanie Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0162)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 31)

Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0157)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 26)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności