Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0173(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0001/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0138

Protokoll
XML 43k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten om (punkt 29 i protokollet av den 17.6.2020)

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0134)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 5)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0135)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 6)

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Guinea-Bissau (2019–2024) ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0136)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 7)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau (2019–2024) (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0137)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 8)

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och São Tomé e Príncipe ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0138)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 9)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Avtalet mellan EU och Schweiz om ändring av Schweiz WTO-medgivanden (artikel XXVIII i Gatt 1994) avseende kryddat kött ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0139)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 10)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Förfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit
Resolutionsförslag, ingivet i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, av Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om ytterligare finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0140)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 11)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0141)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 12)

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0142)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 13)

Ändringsbudget nr 3/2020: Införande av överskottet från budgetåret 2019
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0143)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 14)

Ändringsbudget nr 4/2020: Förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2020 för budgetåret 2020 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0144)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 15)

Ingående av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0145)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 16)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien (Kroatiens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0146)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 17)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0147)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 18)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien ***
Rekommendation om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0148)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 19)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Avtal mellan EU och Kina om civil luftfartssäkerhet ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0149)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 20)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien ***
Rekommendation om utkastet till beslutet av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0150)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 21)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0151)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 22)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Talmannen läste upp resultaten av omröstningen om (punkt 29 i protokollet av den 17.6.2020):

Konferens om Europas framtid
Resolutionsförslag B9-0170/2020

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0153)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 24)

Förslag till beslut B9-0190/2020: Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0161)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 30)

Förslag till beslut B9-0189/2020: Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0162)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 31)

Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0157)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 26)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy