Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2665(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0169/2020

Разисквания :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Гласувания :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2020)0174

Протокол
XML 16k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел

3. Последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика - Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг - Реакцията на ЕС във връзка с възможното анексиране на Западния бряг от страна на Израел (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика (2020/2646(RSP))

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP))

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Реакцията на ЕС във връзка с възможното анексиране на Западния бряг от страна на Израел (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявленията.

Последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Marco Dreosto, от името на групата ID, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Özlem Demirel, от името на групата GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, независим член на ЕП, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López и Александър Александров Йорданов.

Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

Изказаха се Miriam Lexmann, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Mara Bizzotto, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, независим член на ЕП, Andrius Kubilius и Mick Wallace.

Реакцията на ЕС във връзка с възможното анексиране на Западния бряг от страна на Израел

Изказаха се Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Paolo Borchia, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, и Evin Incir.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюция, внесени въз основа на член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискването относно Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne и Charles Goerens, от името на групата Renew, относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt и Tonino Picula, от името на групата S&D, относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä и Grace O’Sullivan, от името на групата Verts/ALE, относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison и Marco Campomenosi, от името на групата ID, относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić и Elżbieta Kruk, от името на групата ECR, относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 19.6.2020 г и точка 12 от протокола от 19.6.2020 г.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност