Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0169/2020

Keskustelut :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Äänestykset :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0174

Pöytäkirja
XML 12k
Torstai 18. kesäkuuta 2020 - Bryssel

3. Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset - Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa - EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset (2020/2646(RSP))

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP))

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausumat.

Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Marco Dreosto ID-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López ja Alexander Alexandrov Yordanov.

Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

Puheenvuorot: Miriam Lexmann PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ID-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Carles Puigdemont i Casamajó, Andrius Kubilius ja Mick Wallace.

EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paolo Borchia ID-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Evin Incir.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset aiheesta Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne ja Charles Goerens Renew-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020)

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020)

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä ja Grace O’Sullivan Verts/ALE-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020)

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison ja Marco Campomenosi ID-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020)

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020)

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić ja Elżbieta Kruk ECR-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 9 ja istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 12.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö