Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2665(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0169/2020

Rasprave :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Glasovanja :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0174

Zapisnik
XML 13k
Četvrtak, 18. lipnja 2020. - Bruxelles

3. Posljedice krize uzrokovane izbijanjem bolesti COVID-19 za vanjsku politiku - Zakon Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga - Odgovor EU-a na moguće izraelsko pripajanje Zapadne obale (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Posljedice krize uzrokovane izbijanjem bolesti COVID-19 za vanjsku politiku (2020/2646(RSP))

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Zakon Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (2020/2665(RSP))

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Odgovor EU-a na moguće izraelsko pripajanje Zapadne obale (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjave.

Posljedice krize uzrokovane izbijanjem bolesti COVID-19 za vanjsku politiku

Govorili su David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Malik Azmani, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Dreosto, u ime Kluba zastupnika ID-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Antoni Comín i Oliveres, nezavisni zastupnik, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López i Alexander Alexandrov Yordanov.

Zakon Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga

Govorili su Miriam Lexmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ID-a, Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Carles Puigdemont i Casamajó, nezavisni zastupnik, Andrius Kubilius i Mick Wallace.

Odgovor EU-a na moguće izraelsko pripajanje Zapadne obale

Govorili su Antonio López-Istúriz White, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paolo Borchia, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Evin Incir.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga na temelju članka 132. stavka 2. Poslovnika zaključena je podnošenjem prijedloga rezolucije:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne i Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt i Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä i Grace O’Sullivan, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison i Marco Campomenosi, u ime Kluba zastupnika ID-a, o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann i Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić i Elżbieta Kruk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9. zapisnika od 19. lipnja 2020. i točka 12. zapisnika od 19. lipnja 2020.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti