Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2665(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0169/2020

Debaty :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Głosowanie :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0174

Protokół
XML 13k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela

3. Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej - Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu - Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej (2020/2646(RSP))

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP))

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenia.

Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Marco Dreosto w imieniu grupy ID, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Özlem Demirel w imieniu grupy GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres niezrzeszony, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López i Alexander Alexandrov Yordanov.

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu

Głos zabrali: Miriam Lexmann w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Mara Bizzotto w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó niezrzeszony, Andrius Kubilius i Mick Wallace.

Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu

Głos zabrali: Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Paolo Borchia w imieniu grupy ID, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, i Evin Incir.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne i Charles Goerens, w imieniu grupy Renew, on the PRC national security law for Hong Kong and the need for the EU to defend Hong Kong's high degree of autonomy (2020/2665(RSP))(B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä i Grace O’Sullivan, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu i konieczności obrony wysokiego stopnia autonomii Hongkongu przez UE (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison i Marco Campomenosi, w imieniu grupy ID, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić i Elżbieta Kruk, w imieniu grupy ECR, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 19.6.2020 i pkt 12 protokołu z dnia 19.6.2020.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności