Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0169/2020

Debatter :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Omröstningar :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2020)0174

Protokoll
XML 12k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

3. Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken – Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi – EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken (2020/2646(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP))

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalandena.

Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Marco Dreosto för ID-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Özlem Demirel för GUE/NGL-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, grupplös, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López och Alexander Alexandrov Yordanov.

Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

Talare: Miriam Lexmann för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Mara Bizzotto för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, grupplös, Andrius Kubilius och Mick Wallace.

EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Paolo Borchia för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, och Evin Incir.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som, på grundval av artikel 132.2 i arbetsordningen, ingivits som avslutning på debatten om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne och Charles Goerens, för Renew-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020),

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020),

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä och Grace O’Sullivan, för Verts/ALE-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020),

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison och Marco Campomenosi, för ID-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020),

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020),

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić och Elżbieta Kruk, för ECR-gruppen, om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 19.6.2020 och punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy