Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Torsdag den 18. juni 2020 - Bruxelles

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

4. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet foretog den endelige afstemning om:

—   Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [2020/2023(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om International Handel. Ordførere: Kati Piri og Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Konference om Europas fremtid
Forslag til beslutning B9-0170/2020 og B9-0179/2020.

Parlamentet stemte om ændringsforslagene til betænkning A9-0022/2020:

—   Konkurrencepolitik - årlig beretning 2019
Betænkning om konkurrencepolitik – årlig beretning 2019 [2019/2131(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 11.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 14.15.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik