Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel

9. Tweede stemming
CRE

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op de verslagen A9-0026/2020 en A9-0110/2020:

—   Bankenunie - jaarverslag 2019
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2019 [2019/2130(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie [2019/2213(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Er kan worden gestemd tot15.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 18.15 uur.

(De vergadering wordt om 14.23 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid