Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2640(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000037/2020 (B9-0010/2020)

Debatten :

PV 18/06/2020 - 11
CRE 18/06/2020 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 5k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel

11. Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000037/2020) van Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, aan de Raad: De situatie in het Schengengebied als gevolg van de COVID-19-pandemie (B9-0010/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2020) van Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: De situatie in het Schengengebied als gevolg van de COVID-19-pandemie (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar licht de vragen toe.

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ylva Johansson (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka en Isabel Wiseler-Lima.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler en Pascal Arimont.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, over de situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-uitbraak (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12 van de notulen van 19.6.2020.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid