Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2640(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000037/2020 (B9-0010/2020)

Debatter :

PV 18/06/2020 - 11
CRE 18/06/2020 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

11. Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000037/2020) från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till rådet: Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (B9-0010/2020)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2020 ) från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar utvecklade frågorna.

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Dragoş Tudorache för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka och Isabel Wiseler-Lima.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Karlo Ressler och Pascal Arimont.

Talare: Ylva Johansson och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, om situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy