Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел

12. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правлиника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръките на комисиите AGRI и ECON да не се повдига възражение срещу делегираните актове са обявени на пленарното заседание вчера, сряда, 17 юни 2020 г. (точка 11 от протокола от 17.6.2020 г).

Не е изразено никакво възражение срещу тези препоръки в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователно тези препоръки се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в приетите текстове от заседанието днес (P9_TA(2020)0154 и P9_TA(2020)0155).

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност