Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

12. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111, παράγραφος 6, του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις των επιτροπών AGRI και ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθες Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020).

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων αυτών εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω συστάσεις θεωρούνται ότι εγκρίθηκαν και θα δημοσιευτούν στα Κείμενα που εγκρίθηκαν της σημερινής συνεδρίασης (P9_TA(2020)0154 και P9_TA(2020)0155).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου