Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel

12. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbevelingen van de commissies AGRI en ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen zijn medegedeeld in de plenaire vergadering van gisteren, woensdag 17 juni 2020 (punt 11 van de notulen van 17.6.2020).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 111, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbevelingen worden dus geacht te zijn goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van vandaag (P9_TA(2020)0154 en P9_TA(2020)0155).

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid