Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel

12. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda pripomenul, že odporúčania výborov AGRI a ECON nevzniesť námietky voči delegovaným aktom boli oznámené v pléne včera, v stredu 17. júna 2020 (bod 11 zápisnice zo dňa 17.6.2020).

Proti týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Tieto odporúčania sa teda považujú za schválené a budú zverejnené v prijatých textoch z dnešného rokovania (P9_TA(2020)0154 a P9_TA(2020)0155).

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia