Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

13. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε)

Το διορθωτικό P8_TA(2019)0370(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2020).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου