Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0172/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0172/2020

Συζήτηση :

PV 18/06/2020 - 14
CRE 18/06/2020 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0176

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

14. Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 (2020/2664(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gabriele Bischoff, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Rondinelli, μη εγγεγραμμένη, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Λουκάς Φουρλάς, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen και Łukasz Kohut.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit και Nikolina Brnjac.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş και Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze και Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini και Corina Crețu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz και Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Rafalska και Cristian Terheş, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier και José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.6.2020.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.34.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου