Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0172/2020

Ingivna texter :

B9-0172/2020

Debatter :

PV 18/06/2020 - 14
CRE 18/06/2020 - 14

Omröstningar :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2020)0176

Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

14. Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Gabriele Bischoff för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, France Jamet för ID-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Marc Botenga för GUE/NGL-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen och Łukasz Kohut.

Talare: Nicolas Schmit och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze och Cristian-Silviu Buşoi, för PPE-gruppen, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini och Corina Crețu, för S&D-gruppen, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz och Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska och Cristian Terheş, för ECR-gruppen, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier och José Gusmão, för GUE/NGL-gruppen, om europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12 i protokollet av den 19.6.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.34.)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy