Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες

16. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι οι ψηφοφορίες της επομένης, Παρασκευής 19 Ιουνίου 2020, καταμερίστηκαν ξανά στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών εξαιτίας του αριθμού των τροπολογιών που κατατέθηκαν και του αριθμού των αιτημάτων που ελήφθησαν για ψηφοφορίες κατά τμήματα και για χωριστές ψηφοφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με τον καταμερισμό των ψηφοφοριών στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, στην ενότητα "Informations et documents prioritaires". Η ημερήσια διάταξη της Παρασκευής θα επικαιροποιηθεί και θα δημοσιευτεί ξανά.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου