Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

16. Ändring av föredragningslistan

Talmannen meddelade att omröstningarna nästa dag, fredagen den 19 juni 2020, skulle fördelas över de olika omröstningstillfällena beroende på antalet ingivna ändringsförslag och antalet inkomna begäranden om delad omröstning respektive särskild omröstning.

Information om fördelningen av omröstningarna över de olika omröstningstillfällena finns på parlamentets webbplats under ”Prioriterad information och prioriterade dokument”, och fredagens föredragningslista skulle uppdateras och offentliggöras på nytt.

Parlamentet godkände detta förslag. Föredragningslistan ändrades på motsvarande sätt.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy