Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2131(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0022/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/06/2020 - 8
PV 18/06/2020 - 20

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0158

Protokoll
XML 16k
Neljapäev, 18. juuni 2020 - Brüssel

20. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse lõpptulemused järgmise kohta:

ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat
Resolutsiooni ettepanek B9-0123/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0156)
(
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

Määruste (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 muutmine seoses kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0157)
((Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne
Raport konkurentsipoliitika 2019. aasta aruande kohta [2019/2131(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0158)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt27)

Maksuküsimuste allkomisjoni moodustamine
Otsuse ettepanek B9-0187/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0159)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

Vähktõvevastase võitluse erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg
Otsuse ettepanek B9-0188/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0160)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg
Otsuse ettepanek B9-0190/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0161)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

Tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg
Otsuse ettepanek B9-0189/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0162)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31).

°
° ° °

Istungi juhataja tegi teatavaks muudatusettepanekute hääletuse tulemused:

Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga
Resolutsiooni ettepanek B9-0192/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0164)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

Lääne-Balkani riigid 2020. aasta tippkohtumise eel
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta tippkohtumise eel [2019/2210(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0168)
(Hääletustulemused: 17.,18. ja 19. juuni 2020. aasta lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0166/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0169)
(Hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika