Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2131(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0022/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/06/2020 - 8
PV 18/06/2020 - 20

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0158

Notulen
XML 16k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel

20. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

EU-strategie inzake handicaps na 2020
Ontwerpresolutie B9-0123/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0156)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 25)

Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0157)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 26)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2019 [2019/2131(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0158)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 27)

Instelling van een Subcommissie belastingaangelegenheden
Ontwerpbesluit B9-0187/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0159)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 28)

Instelling van een Bijzondere Commissie kankerbestrijding - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0188/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0160)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 29)

Instelling van een Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0190/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0161)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 30)

Instelling van een Bijzondere Commissie kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0189/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0162)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 31).

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Ontwerpresolutie B9-0192/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0164)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 33)

Westelijke Balkan, na de top van 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0168)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 37)

Toerisme en vervoer in en na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0166/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0169)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 38)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid