Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2131(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0022/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/06/2020 - 8
PV 18/06/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0158

Protokoll
XML 16k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

20. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp de slutliga resultaten av omröstningarna om

EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
Resolutionsförslag B9-0123/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0156)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 25)

Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2020)0157)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 26)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 [2019/2131(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0158)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 27)

Tillsättande av ett underutskott för beskattning
Förslag till beslut B9-0187/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0159)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 28)

Tillsättande av ett särskilt utskott för kampen mot cancer och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0188/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0160)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 29)

Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0190/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0161)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 30)

Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
Förslag till beslut B9-0189/2020

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0162)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 31).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till

Återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter
Resolutionsförslag B9-0192/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0164)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 33)

Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020 [2019/2210(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0168)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 17, 18 och 19 juni 2020, punkt 37)

Turism och transport under 2020 och därefter
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0166/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0169)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy