Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 16k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel

23. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 11/2020 - oddíl III - Komise (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 12/2020 - oddíl III - Komise (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1/2020 – ESVČ (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2020 – Výbor regionů (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-01/A/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/A/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-03/A/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-04/T/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o zvýšení limitu pro plánovaný nebo skutečný schodek veřejných financí na 5 % hrubého domácího produktu (HDP), pokud veřejný dluh daného státu nepřekračuje 60 % jeho HDP (B9-0154/2020)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Christine Anderson. Návrh usnesení k tématu „Zrušení opatření k omezení fyzického kontaktu novorozence s matkou a otcem“ (B9-0155/2020)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nedovoleném mezinárodním obchodování s luskouny (B9-0159/2020)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Clotilde Armand. Návrh usnesení o pracovní migraci zdravotnického personálu (B9-0160/2020)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně ekosystému a cestovního ruchu v horských oblastech před rostoucím výskytem vlků (B9-0161/2020)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Návrh usnesení o provádění opatření na ochranu a podporu kulturního dědictví (B9-0162/2020)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Julie Lechanteux. Návrh usnesení o definitivním ukončení postupu přistoupení Turecka k Evropské unii (B9-0163/2020)

předáno

příslušný výbor :

AFET

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí