Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 16k
Torstai 18. kesäkuuta 2020 - Bryssel

23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Määrärahasiirtoesitys DEC 11/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 12/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1/2020 – EUH (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2020 - Alueiden komitea (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-01/A/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-02/A/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-03/A/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-04/T/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä:

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys ennakoidun tai toteutuneen julkisen talouden alijäämän ja bruttokansantuotteen (BKT) välisen suhteen enimmäismäärän korottamisesta viiteen prosenttiin, mikäli valtion julkisen talouden velkasuhde on alle 60 prosenttia sen BKT:sta (B9-0154/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Christine Anderson. Päätöslauselmaesitys pidättäytymisestä toimenpiteistä, jotka johtavat vastasyntyneiden ja näiden vanhempien välisen lähikontaktin välttämiseen (B9-0155/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys muurahaiskäpyjen kansainvälisestä salakaupasta (B9-0159/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Clotilde Armand. Päätöslauselmaesitys sairaalatyöntekijöiden työperäisestä muuttoliikkeestä (B9-0160/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ekosysteemin ja vuoristomatkailun suojelemisesta susien lisääntymiseltä (B9-0161/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

TRAN

- Gianantonio Da Re. Päätöslauselmaesitys kulttuuriperinnön suojelua ja edistämistä koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta (B9-0162/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Julie Lechanteux. Päätöslauselmaesitys Turkin Euroopan unioniin liittymisprosessin pysyvästä lopettamisesta (B9-0163/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö