Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 16k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel

23. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 11/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 12/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 1/2020 - EDEO (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2020 - Comité van de Regio's (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-01/A/20 - Europese Rekenkamer (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-02/A/20 - Europese Rekenkamer (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-03/C/20 - Europese Rekenkamer (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-04/T/20 - Europese Rekenkamer (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de leden

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over een verhoging van het maximum voor de verhouding tussen het voorziene of feitelijke overheidstekort en het bruto binnenlands product (bbp) tot 5 %, voor zover de schuldquote van een algemene overheid minder dan 60 % van haar bbp bedraagt (B9-0154/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Christine Anderson. Ontwerpresolutie over het afzien van sociale afstand tussen pasgeborenen en moeder en vader (B9-0155/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de internationale handel in schubdieren (B9-0159/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Clotilde Armand. Ontwerpresolutie over arbeidsmigratie van ziekenhuispersoneel (B9-0160/2020)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het ecosysteem en het toerisme in berggebieden tegen de toenemende aanwezigheid van wolven (B9-0161/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over de invoering van maatregelen gericht op de bescherming en bevordering van cultureel erfgoed (B9-0162/2020)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Julie Lechanteux. Ontwerpresolutie over de definitieve stopzetting van de procedure voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (B9-0163/2020)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid