Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 16k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

23. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till anslagsöverföring DEC 11/2020- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2020- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2020 - Utrikestjänsten (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2020 – Regionkommittén (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/A/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/A/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-03/A/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-04/T/20 – Europeiska revisionsrätten (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från ledamöterna

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om en höjning av taket för förhållandet mellan det förväntade eller faktiska underskottet i de offentliga finanserna och bruttonationalprodukten (BNP) till 5 % om ett lands skuldkvot understiger 60 % av BNP (B9-0154/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Christine Anderson. Förslag till resolution om undantag från bestämmelserna om fysisk distansering när det gäller kontakten mellan nyfödda barn och deras föräldrar (B9-0155/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om den internationella olagliga handeln med myrkottar (B9-0159/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Clotilde Armand. Förslag till resolution om arbetskraftsinvandring av sjukhuspersonal (B9-0160/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att skydda ekosystemen och bergsturismen från den ökande närvaron av vargar (B9-0161/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

TRAN

- Gianantonio Da Re. Förslag till resolution om vidtagande av åtgärder för skydd och främjande av kulturarvet (B9-0162/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Julie Lechanteux. Förslag till resolution om slutgiltigt avslutande av Turkiets anslutningsprocess till Europeiska unionen (B9-0163/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy