Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 18 juni 2020 - Bryssel

24. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 04/2020, DEC 09/2020 och DEC 10/2020 – avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 04/2020, DEC 09/2020 och DEC 10/2020 – avsnitt III - kommissionen.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy