Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 18 юни 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика - Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг - Реакцията на ЕС във връзка с възможното анексиране на Западния бряг от страна на Израел (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Борбата с дезинформацията във връзка с COVID-19 и нейното отражение върху свободата на изразяване на мнение (разискване)
 6.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. - Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г. (кратко представяне)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Второ гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19 (разискване)
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правлиника за дейността) (предприети действия)
 13.Поправка (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 14.Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19 (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Промяна на дневния ред
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Трето гласуване
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Обявяване на резултатите от гласуването
 21.Обяснения на вот
 22.Поправки на вот и намерения за гласуване
 23.Внесени документи
 24.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 25.Петиции
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (236 kb) Присъствен списък (42 kb) Резултати от гласувания (556 kb) Резултати от поименно гласуване (9607 kb) 
 
Протокол (236 kb) Присъствен списък (42 kb) Резултати от гласувания (556 kb) Резултати от поименно гласуване (9607 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (174 kb) Резултати от поименно гласуване (354 kb) 
 
Протокол (337 kb) Присъствен списък (84 kb) Резултати от гласувания (358 kb) Резултати от поименно гласуване (2746 kb) 
Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност