Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej - Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu - Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (debata)
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Zwalczanie kampanii dezinformacyjnych w czasie pandemii Covid-19 i wpływ na wolność słowa (debata)
 6.Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w czerwcu 2020 r. – Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r. (krótka prezentacja)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Ogłoszenie wyników głosowania
 9.Druga część głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (debata)
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 13.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu) (podjęte działania)
 14.Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zmiana porządku obrad
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Trzecia część głosowania
 19.Wznowienie posiedzenia
 20.Ogłoszenie wyników głosowania
 21.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 22.Korekty i zamiary głosowania
 23.Składanie dokumentów
 24.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 25.Petycje
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (205 kb) Lista obecności (42 kb) Wyniki głosowania (506 kb) Głosowanie imienne (16798 kb) 
 
Protokół (205 kb) Lista obecności (42 kb) Wyniki głosowania (506 kb) Głosowanie imienne (16798 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (166 kb) Głosowanie imienne (352 kb) 
 
Protokół (317 kb) Lista obecności (74 kb) Wyniki głosowania (323 kb) Głosowanie imienne (2727 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności