Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 18. júna 2020 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 v oblasti zahraničnej politiky - Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu - Reakcia EÚ na možnú izraelskú anexiu v Predjordánsku (rozprava)
 4.Prvé hlasovanie
 5.Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 a vplyv na slobodu prejavu (rozprava)
 6.Východné partnerstvo pred samitom v júni 2020 - Západný Balkán po samite v roku 2020 (stručná prezentácia)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Oznámenie výsledkov hlasovania
 9.Druhé hlasovanie
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19 (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 13.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 14.Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Zmena programu rokovania
 17.Oznámenie výsledkov hlasovania
 18.Tretie hlasovanie
 19.Pokračovanie rokovania
 20.Oznámenie výsledkov hlasovania
 21.Vysvetlenia hlasovania
 22.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 23.Predloženie dokumentov
 24.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 25.Petície
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (201 kb) Prezenčná listina (42 kb) Výsledky hlasovania (505 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (16798 kb) 
 
Zápisnica (201 kb) Prezenčná listina (42 kb) Výsledky hlasovania (505 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (16798 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (12 kb) Výsledky hlasovania (165 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (358 kb) 
 
Zápisnica (311 kb) Prezenčná listina (75 kb) Výsledky hlasovania (315 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2727 kb) 
Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia