Seznam 
Zápis
XML 205kPDF 309kWORD 78k
Čtvrtek, 18. června 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Zahraničně-politické dopady krize COVID-19 – Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu – Reakce EU na možné zabírání území na Západním břehu Jordánu Izraelem (rozprava)
 4.První hlasování
 5.Boj proti dezinformacím o koronavirovém onemocnění COVID-19 a dopad na svobodu projevu (rozprava)
 6.Východní partnerství před summitem konaným v červnu 2020 – Západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020 (krátké přednesení)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Oznámení výsledků hlasování
 9.Druhé hlasování
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19 (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 13.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 14.Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19 (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Změna pořadu jednání
 17.Oznámení výsledků hlasování
 18.Třetí hlasování
 19.Pokračování denního zasedání
 20.Oznámení výsledků hlasování
 21.Vysvětlení hlasování
 22.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 23.Předložení dokumentů
 24.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 25.Petice
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:03.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování (bod 29 zápisu ze dne 17.6.2020):

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0134)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 5)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (usnesení)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0135)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 6)

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Guineou-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A9-0012/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0136)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 7)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Guineou-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (usnesení)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A9-0013/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0137)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 8)

Protokol o provádění Dohody mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0138)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 9)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Dohoda mezi EU a Švýcarskou konfederací o změně švýcarských koncesí WTO (článek XXVIII dohody GATT 1994), pokud jde o ochucené maso ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0139)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 10)

Parlament schválil uzavření dohody.

Žádost o financování biomedicínského výzkumu myalgické encefalomyelitidy
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 227 odst. 2 jednacího řádu předložila Dolors Montserrat za výbor PETI, o dodatečném financování biomedicínského výzkumu myalgické encefalomyelitidy (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0140)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 11)

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: technická pomoc z podnětu Komise
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc z podnětu Komise) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0141)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 12)

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0142)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 13)

Návrh opravného rozpočtu č. 3: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2019
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0143)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 14)

Návrh opravného rozpočtu č. 4: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020 předkládanému spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Portugalsku, Španělsku, Itálii a Rakousku [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0144)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 15)

Uzavření dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldavskem ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou jménem Unie [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0145)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 16)

Parlament schválil uzavření dohody.

Změna dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldavskem (přistoupení Chorvatska) ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0146)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 17)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Změna Evropsko-středomořské letecké dohody mezi EU a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0147)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 18)

Parlament schválil uzavření protokolu.

Uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi EU a Jordánskem ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0148)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 19)

Parlament schválil uzavření dohody.

Uzavření dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Čínou ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0149)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 20)

Parlament schválil uzavření dohody.

Uzavření dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a Gruzií ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru jménem Unie [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0150)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 21)

Parlament schválil uzavření dohody.

Uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi EU a Izraelem ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Andor Deli (A9-0085/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0151)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 22)

Parlament schválil uzavření dohody.

Předsedající oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích (bod 29 zápisu ze dne 17.6.2020):

Konference o budoucnosti Evropy
Návrh usnesení B9-0170/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0153)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 24)

Návrh rozhodnutí B9-0190/2020: Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací a jeho působnost, početní složení a funkční období

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0161)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 30)

Návrh rozhodnutí B9-0189/2020: Zřízení zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku a jeho působnost, početní složení a funkční období

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0162)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 31)

Změna nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0157)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 26)


3. Zahraničně-politické dopady krize COVID-19 Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu Reakce EU na možné zabírání území na Západním břehu Jordánu Izraelem (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zahraničně-politické dopady krize COVID-19 (2020/2646(RSP))

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP))

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Reakce EU na možné zabírání území na Západním břehu Jordánu Izraelem (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Zahraničně-politické dopady krize COVID-19

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Malik Azmani za skupinu Renew, Marco Dreosto za skupinu ID, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Özlem Demirel za skupinu GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López a Alexander Alexandrov Yordanov.

Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu

Vystoupili: Miriam Lexmann za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Mara Bizzotto za skupinu ID, Assita Kanko za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezařazený poslanec, Andrius Kubilius a Mick Wallace.

Reakce EU na možné zabírání území na Západním břehu Jordánu Izraelem

Vystoupili: Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Paolo Borchia za skupinu ID, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, a Evin Incir.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy usnesení předložené na základě s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy o zákonu o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne a Charles Goerens za skupinu Renew o zákonu ČLR o národní bezpečnosti pro Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt a Tonino Picula za skupinu S&D o zákonu Čínské lidové republiky o národní bezpečnosti pro Hongkong a o potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä a Grace O’Sullivan za skupinu Verts/ALE o zákonu Čínské lidové republiky o národní bezpečnosti pro Hongkong a o potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison a Marco Campomenosi za skupinu ID o zákonu Čínské lidové republiky o národní bezpečnosti pro Hongkong a o potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann a Sandra Kalniete za skupinu PPE o zákonu ČLR o národní bezpečnosti pro Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić a Elżbieta Kruk za skupinu ECR o zákonu Čínské lidové republiky o národní bezpečnosti pro Hongkong a o potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9 zápisu ze dne 19.6.2020 a bod 12 zápisu ze dne 19.6.2020.


PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

4. První hlasování

Parlament hlasuje o konečných hlasováních o:

—   Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska [2020/2023(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajové: Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Konference o budoucnosti Evropy
Návrhy usnesení B9-0170/2020 a B9-0179/2020.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích ke zprávě A9-0022/2020:

—   Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2131(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Hlasování se bude konat až do 11:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 14:15.


5. Boj proti dezinformacím o koronavirovém onemocnění COVID-19 a dopad na svobodu projevu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti dezinformacím o koronavirovém onemocnění COVID-19 a dopad na svobodu projevu (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady), Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Vladimír Bilčík za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Maite Pagazaurtundúa za skupinu Renew, Filip De Man za skupinu ID, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba za skupinu ECR, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso a Željana Zovko.

Vystoupili: Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.


6. Východní partnerství před summitem konaným v červnu 2020 Západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020 (krátké přednesení)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020 [2019/2209(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně politiky pro západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius a Tonino Picula uvedli zprávy.

Vystoupil Olivér Várhelyi (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: 19. června 2020 (A9-0112/2020), 18. června 2020 (pozměňovací návrhy - A9-0091/2020), 19. června 2020 (konečné hlasování - A9-0091/2020).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:43.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:17.


8. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky konečných hlasování:

Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska [2020/2023(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajové: Kati Piri a Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0152)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 23)

Konference o budoucnosti Evropy
Návrhy usnesení B9-0170/2020 a B9-0179/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0170/2020

přijat (P9_TA(2020)0153)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

(Návrh usnesení B9-0179/2020 se nebere v potaz.)

Předseda oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích ke zprávě A9-0022/2020:

Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2131(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0158)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 27)


9. Druhé hlasování

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích ke zprávám A9-0026/2020 a A9-0110/2020:

—   Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2130(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2021, oddíl III - Komise [2019/2213(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Hlasování se bude konat až do 15:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny v 18:15.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:23.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:34.


11. Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000037/2020), kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Radě: Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19 (B9-0010/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000038/2020), kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Komisi: Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19 (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázky.

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Ylva Johansson (členka Komise) odpověděly na otázky.

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Annalisa Tardino za skupinu ID, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu GUE/NGL, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka a Isabel Wiseler-Lima.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Karlo Ressler a Pascal Arimont.

Vystoupily: Ylva Johansson a Nikolina Brnjac.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE o situaci v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19 (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12 zápisu ze dne 19.6.2020.


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)

Předseda připomněl, že na plenárním zasedání, které se konalo včera ve středu 17. června 2020 (bod 11 zápisu ze dne 17.6.2020), byla oznámena doporučení výborů AGRI a ECON nevyslovit námitky vůči aktům v přenesené pravomoci.

Proti těmto doporučením nebyla ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 111 odst. 6 jednacího řádu vyslovena žádná námitka.

Tato doporučení se tudíž považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na tomto denním zasedání (P9_TA(2020)0154 a P9_TA(2020)0155).


13. Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P8_TA(2019)0370(COR01) (bod 9 zápisu ze dne 17.6.2020).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali v souladu s čl. 241 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


14. Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19 (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Nicolas Schmit (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Gabriele Bischoff za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, France Jamet za skupinu ID, Petra De Sutter za skupinu Verts/ALE, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Marc Botenga za skupinu GUE/NGL, Daniela Rondinelli – nezařazená poslankyně, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen a Łukasz Kohut.

Vystoupili: Nicolas Schmit a Nikolina Brnjac.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş a Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze a Cristian-Silviu Buşoi za skupinu PPE, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini a Corina Crețu za skupinu S&D, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz a Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Elżbieta Rafalska a Cristian Terheş za skupinu ECR, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier a José Gusmão za skupinu GUE/NGL o evropské ochraně přeshraničních a sezónních pracovníků v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19 (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12 zápisu ze dne 19.6.2020.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 16:34.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 18:19.


16. Změna pořadu jednání

Předseda oznámil, že hlasování, která se budou konat zítra v pátek 19. června 2020, byla rozdělena do několika bloků s ohledem na počet předložených pozměňovacích návrhů a žádostí o dílčí a oddělená hlasování.

Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“ a páteční pořad jednání bude aktualizován a zveřejněn znovu.

Parlament s těmito návrhy vyslovil souhlas. Pořad jednání byl tudíž změněn.


17. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích ke zprávám A9-0026/2020 a A9-0110/2020:

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2130(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0165)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 34)

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2021, oddíl III - Komise [2019/2213(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0166)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 35)

Vystoupení

Před zahájením třetího hlasování Monika Hohlmeier o návrhu usnesení o obnovení vyšetřování předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. Třetí hlasování

Parlament přistoupil ke konečným hlasováním:

—   Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020
Návrh usnesení B9-0123/2020;

—   Změna nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

—   Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2131(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

—   Zřízení podvýboru pro daňové záležitosti
Návrh rozhodnutí předložený v souladu s článkem 207 Konferencí předsedů o zřízení podvýboru pro daňové záležitosti (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020);

—   Zřízení zvláštního výboru pro boj proti rakovině a jeho působnost, početní složení a funkční období
Návrh rozhodnutí předložený v souladu s článkem 207 Konferencí předsedů o zřízení, působnosti, početním složení a funkčním období zvláštního výboru pro boj proti rakovině (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

—   Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací a jeho působnost, početní složení a funkční období
Návrh rozhodnutí B9-0190/2020;

—   Zřízení zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku a jeho působnost, početní složení a funkční období
Návrh rozhodnutí B9-0189/2020.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích:

—   Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů
Návrh usnesení, který v návaznosti na prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu předložili Monika Hohlmeier a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Lara Wolters za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Veronika Vrecionová za skupinu ECR a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, o obnovení vyšetřování předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (bod 18 zápisu ze dne 15.1.2020);

—   Západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně politiky pro západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler a Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Johan Danielsson a István Ujhelyi za skupinu S&D, José Ramón Bauzá Díaz a Nicola Danti za skupinu Renew, Anna Deparnay-Grunenberg a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE a Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL a kterým se nahrazují usnesení B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 a B9-0184/2020, o dopravě a cestovním ruchu v roce 2020 a v dalších letech (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Hlasování se bude konat až do 19:45.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 22:15.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:38.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

19. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 22:16.


20. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky konečných hlasování:

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020
Návrh usnesení B9-0123/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0156)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 25)

Změna nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen (P9_TA(2020)0157)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 26)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2131(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0158)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 27)

Zřízení podvýboru pro daňové záležitosti
Návrh rozhodnutí B9-0187/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2020)0159)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 28)

Zřízení zvláštního výboru pro boj proti rakovině a jeho působnost, početní složení a funkční období
Návrh rozhodnutí B9-0188/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2020)0160)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 29)

Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací a jeho působnost, početní složení a funkční období
Návrh rozhodnutí B9-0190/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2020)0161)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 30)

Zřízení zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku a jeho působnost, početní složení a funkční období
Návrh rozhodnutí B9-0189/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2020)0162)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 31).

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích:

Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů
Návrh usnesení B9-0192/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0164)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 33)

Západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně politiky pro západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce 2020 [2019/2210(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0168)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 17., 18. a 19. června 2020, bod 37)

Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
Společný návrh usnesení RC-B9-0166/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0169)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 38)


21. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


22. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


23. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 11/2020 - oddíl III - Komise (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 12/2020 - oddíl III - Komise (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 1/2020 – ESVČ (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2020 – Výbor regionů (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-01/A/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/A/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-03/A/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-04/T/20 - Evropský účetní dvůr (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o zvýšení limitu pro plánovaný nebo skutečný schodek veřejných financí na 5 % hrubého domácího produktu (HDP), pokud veřejný dluh daného státu nepřekračuje 60 % jeho HDP (B9-0154/2020)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Christine Anderson. Návrh usnesení k tématu „Zrušení opatření k omezení fyzického kontaktu novorozence s matkou a otcem“ (B9-0155/2020)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nedovoleném mezinárodním obchodování s luskouny (B9-0159/2020)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Clotilde Armand. Návrh usnesení o pracovní migraci zdravotnického personálu (B9-0160/2020)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně ekosystému a cestovního ruchu v horských oblastech před rostoucím výskytem vlků (B9-0161/2020)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Návrh usnesení o provádění opatření na ochranu a podporu kulturního dědictví (B9-0162/2020)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Julie Lechanteux. Návrh usnesení o definitivním ukončení postupu přistoupení Turecka k Evropské unii (B9-0163/2020)

předáno

příslušný výbor :

AFET


24. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 04/2020, DEC 09/2020 a DEC 10/2020 - oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 31 odst. 1 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 04/2020, DEC 09/2020 a DEC 10/2020 - oddíl III - Komise.


25. Petice

Petice č. 0525-20 až 0628-20 byly dne 18. června 2020 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 653.260/OJVE).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:20.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí