Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 206kPDF 306kWORD 77k
Torstai 18. kesäkuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset - Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa - EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin (keskustelu)
 4.Ensimmäiset äänestykset
 5.Disinformaatiokampanjoiden torjunta covid-kriisin aikana ja vaikutus sananvapauteen (keskustelu)
 6.Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta - Länsi-Balkan vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen (lyhyt esittely)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestystulosten ilmoittaminen
 9.Toiset äänestykset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen (keskustelu)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)
 14.Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Esityslistan muuttaminen
 17.Äänestystulosten ilmoittaminen
 18.Kolmannet äänestykset
 19.Istunnon jatkaminen
 20.Äänestystulosten ilmoittaminen
 21.Äänestysselitykset
 22.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 25.Vetoomukset
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.03.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavista asiakirjoista toimitettujen äänestysten tulokset (istunnon pöytäkirja 17.6.2020, kohta 29):

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0134)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 5)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024) (päätöslauselma)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019-2024) tekemisestä [2019/0078M(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0135)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 6)

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A9-0012/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0136)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 7)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024) (päätöslauselma)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä [2019/0090M(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A9-0013/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0137)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 8)

Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0138)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 9)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

EU:n ja Sveitsin valaliiton sopimus maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta (GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artikla) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 ‑sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0139)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 10)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Pyyntö rahoittaa biolääketieteellistä tutkimusta myalgisesta enkefalomyeliitistä
Dolors Montserratin PETI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys lisärahoituksen myöntämisestä myalgista myeloenkefalopatiaa koskevalle biolääketieteelliselle tutkimukselle (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0140)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 11)

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: komission aloitteesta annettava tekninen tuki
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2020/000 TA 2020 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0141)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 12)

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0142)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 13)

Lisätalousarvioesitys nro 3/2020: varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2020 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon – varainhoitovuoden 2019 ylijäämän ottaminen talousarvioon [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0143)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 14)

Lisätalousarvioesitys nro 4/2020: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4 varainhoitovuodeksi 2020: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0144)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 15)

Yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen EU:n ja Moldovan tasavallan välillä ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0145)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 16)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

EU:n ja Moldovan välistä yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttaminen (Kroatian liittyminen) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0146)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 17)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

EU:n ja Marokon välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen (Bulgarian ja Romanian liittyminen unioniin) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0147)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 18)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

EU:n ja Jordanian välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0148)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 19)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

EU:n ja Kiinan välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekeminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0149)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 20)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0150)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 21)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

EU:n ja Israelin välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Andor Deli (A9-0085/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0151)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 22)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

°
° ° °

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset, jotka koskivat seuraaviin asiakirjoihin esitettyjä tarkistuksia (istunnon pöytäkirja 17.6.2020, kohta 29):

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Päätöslauselmaesitys B9-0170/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0153)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 24)

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0190/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0161)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 30)

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0189/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0162)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 31)

Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0157)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 26)


3. Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset - Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa - EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset (2020/2646(RSP))

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP))

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausumat.

Covid-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Marco Dreosto ID-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López ja Alexander Alexandrov Yordanov.

Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

Puheenvuorot: Miriam Lexmann PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ID-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Carles Puigdemont i Casamajó, Andrius Kubilius ja Mick Wallace.

EU:n toimet vastauksena Länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paolo Borchia ID-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Evin Incir.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset aiheesta Kiinan kansantasavallan hyväksymä Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja EU:n tarve puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne ja Charles Goerens Renew-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020)

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt ja Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020)

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä ja Grace O’Sullivan Verts/ALE-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020)

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison ja Marco Campomenosi ID-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020)

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020)

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić ja Elżbieta Kruk ECR-ryhmän puolesta Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 9 ja istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 12.


Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

4. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Suositus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten [2020/2023(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijät: Kati Piri ja Christophe Hansen (A9-0117/2020)

—   Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Päätöslauselmaesitykset B9-0170/2020 ja B9-0179/2020.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin mietintöön A9-0022/2020 esitetyt tarkistukset:

—   Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019
Mietintö kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019 [2019/2131(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 11.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 14.15.


5. Disinformaatiokampanjoiden torjunta covid-kriisin aikana ja vaikutus sananvapauteen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Disinformaatiokampanjoiden torjunta covid-kriisin aikana ja vaikutus sananvapauteen (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja), Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Vladimír Bilčík PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Renew-ryhmän puolesta, Filip De Man ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jorge Buxadé Villalba ECR-ryhmän puolesta, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso ja Željana Zovko.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Itäinen kumppanuus ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta - Länsi-Balkan vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta [2019/2209(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen [2019/2210(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius ja Tonino Picula esittelivät asian.

Olivér Várhelyi (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 12 (A9-0112/2020), istunnon pöytäkirja 18.6.2020, kohta 20 (tarkistukset - A9-0091/2020), istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 12 (lopullinen äänestys - A9-0091/2020).

(Istunto keskeytettiin klo 11.43.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.17.


8. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavista asiakirjoista toimitettujen lopullisten äänestysten tulokset:

Suositus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten [2020/2023(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijät: Kati Piri ja Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0152)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 23)

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Päätöslauselmaesitykset B9-0170/2020 ja B9-0179/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0170/2020

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0153)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

(Päätöslauselmaesitys B9-0179/2020 raukesi.)

Puhemies luki ääneen mietintöön A9-0022/2020 esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019
Mietintö kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019 [2019/2131(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0158)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 27)


9. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset mietintöihin A9-0026/2020 ja A9-0110/2020:

—   Pankkiunioni – vuosikertomus 2019
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019 [2019/2130(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III
Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2213(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Äänestykset olivat avoinna klo 15.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 18.15.

(Istunto keskeytettiin klo 14.23.)


Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.34.


11. Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000037/2020) – Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen (B9-0010/2020)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000038/2020) – Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar esitteli kysymykset.

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Ylva Johansson (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Tudorache Renew-ryhmän puolesta, Annalisa Tardino ID-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka ja Isabel Wiseler-Lima.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Karlo Ressler ja Pascal Arimont.

Puheenvuorot: Ylva Johansson ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta Schengen-alueen tilanteesta covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 12.


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies muistutti, että AGRI- ja ECON-valiokuntien suosituksista olla vastustamatta delegoituja säädöksiä ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 17.6.2020, kohta 11).

Näitä suosituksia ei ole vastustettu työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdassa vahvistetun 24 tunnin määräajan kuluessa.

Nämä suositukset katsotaan täten hyväksytyiksi ja ne julkaistaan tämän päivän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P9_TA(2020)0154 ja P9_TA(2020)0155).


13. Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)

Oikaisusta P8_TA(2019)0370(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 17.6.2020, kohta 9).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


14. Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Gabriele Bischoff S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, France Jamet ID-ryhmän puolesta, Petra De Sutter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ECR-ryhmän puolesta, Marc Botenga GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniela Rondinelli, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen ja Łukasz Kohut.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş ja Dragoş Tudorache Renew-ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze ja Cristian-Silviu Buşoi PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini ja Corina Crețu S&D-ryhmän puolesta, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz ja Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ja Cristian Terheş ECR-ryhmän puolesta, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier ja José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2020, kohta 12.

(Istunto keskeytettiin klo 16.34.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 18.19.


16. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ilmoitti, että huomenna perjantaina 19. kesäkuuta 2020 toimitettavat äänestykset on jaettu uudelleen eri ajankohtiin esitettyjen tarkistusten määrän sekä kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän vuoksi.

Tiedot äänestysten jakautumisesta eri ajankohtiin ovat saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla otsikon ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat” alla, ja perjantain esityslista päivitetään ja julkaistaan ​​uudelleen.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen, ja esityslistaa muutettiin.


17. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset, jotka koskivat mietintöihin A9-0026/2020 ja A9-0110/2020 esitettyjä tarkistuksia:

Pankkiunioni – vuosikertomus 2019
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019 [2019/2130(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0165)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 34)

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III
Mietintö vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2213(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0166)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 35)

Puheenvuorot:

Monika Hohlmeier ennen kolmannen äänestyksen avaamista päätöslauselmaesityksestä Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittamisesta EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. Kolmannet äänestykset

Parlamentti toimitti lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0123/2020

—   Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

—   Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019
Mietintö kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019 [2019/2131(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

—   Veroasioita käsittelevän alivaliokunnan asettaminen
puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 207 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi veroasioita käsittelevän alivaliokunnan asettamisesta (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020)

—   Syöväntorjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 207 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi syöväntorjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020)

—   Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0190/2020

—   Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0189/2020.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
Monika Hohlmeierin ja Tomáš Zdechovskýn PPE-ryhmän puolesta, Lara Woltersin S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariun Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadelin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Veronika Vrecionován ECR-ryhmän puolesta ja Luke Ming Flanaganin GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittamisesta EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (istunnon pöytäkirja 15.1.2020, kohta 18)

—   Länsi-Balkan vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen [2019/2210(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen
Marian-Jean Marinescun, Cláudia Monteiro de Aguiarin, Barbara Thalerin ja Elissavet Vozemberg-Vrionidin PPE-ryhmän puolesta, Johan Danielssonin ja István Ujhelyin S&D-ryhmän puolesta, José Ramón Bauzá Díazin ja Nicola Dantin Renew-ryhmän puolesta, Anna Deparnay-Grunenbergin ja Tilly Metzin Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Elena Kountouran GUE/NGL-ryhmän puolesta työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti päätöslauselmaesitysten B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 ja B9-0184/2020 korvaamiseksi käsiteltäväksi jättämä yhteinen päätöslauselmaesitys liikenteestä ja matkailusta vuonna 2020 ja sen jälkeen (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 19.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin klo 22.15.

(Istunto keskeytettiin klo 18.38.)


Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

19. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 22.16.


20. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen seuraavista asiakirjoista toimitettujen lopullisten äänestysten tulokset:

EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen
Päätöslauselmaesitys B9-0123/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0156)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 25)

Asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttaminen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0157)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 26)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2019
Mietintö kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019 [2019/2131(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0158)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 27)

Veroasioita käsittelevän alivaliokunnan asettaminen
Ehdotus päätökseksi B9-0187/2020

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0159)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 28)

Syöväntorjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0188/2020

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0160)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 29)

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0190/2020

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0161)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 30)

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
Ehdotus päätökseksi B9-0189/2020

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0162)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 31).

°
° ° °

Puhemies luki ääneen seuraaviin asiakirjoihin esitetyistä tarkistuksista toimitettujen äänestysten tulokset:

Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta
Päätöslauselmaesitys B9-0192/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0164)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 33)

Länsi-Balkan vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen [2019/2210(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0168)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 17., 18. ja 19. kesäkuuta 2020, kohta 37)

Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0166/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0169)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 38)


21. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


22. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Määrärahasiirtoesitys DEC 11/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 12/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1/2020 – EUH (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2020 - Alueiden komitea (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-01/A/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-02/A/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-03/A/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-04/T/20 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä:

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys ennakoidun tai toteutuneen julkisen talouden alijäämän ja bruttokansantuotteen (BKT) välisen suhteen enimmäismäärän korottamisesta viiteen prosenttiin, mikäli valtion julkisen talouden velkasuhde on alle 60 prosenttia sen BKT:sta (B9-0154/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Christine Anderson. Päätöslauselmaesitys pidättäytymisestä toimenpiteistä, jotka johtavat vastasyntyneiden ja näiden vanhempien välisen lähikontaktin välttämiseen (B9-0155/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys muurahaiskäpyjen kansainvälisestä salakaupasta (B9-0159/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Clotilde Armand. Päätöslauselmaesitys sairaalatyöntekijöiden työperäisestä muuttoliikkeestä (B9-0160/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ekosysteemin ja vuoristomatkailun suojelemisesta susien lisääntymiseltä (B9-0161/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

TRAN

- Gianantonio Da Re. Päätöslauselmaesitys kulttuuriperinnön suojelua ja edistämistä koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta (B9-0162/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Julie Lechanteux. Päätöslauselmaesitys Turkin Euroopan unioniin liittymisprosessin pysyvästä lopettamisesta (B9-0163/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


24. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 04/2020, DEC 09/2020 ja DEC 10/2020 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 04/2020, DEC 09/2020 ja DEC 10/2020 - Pääluokka III – Komissio.


25. Vetoomukset

Vetoomukset 0525-20 – 0628-20 on merkitty luetteloon 18. kesäkuuta 2020 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 653.260/OJVE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.20.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö