Rodyklė 
Protokolas
XML 205kPDF 312kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 18 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.COVID-19 krizės padariniai užsienio politikai - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją - ES atsakas į Vakarų Kranto aneksiją, kurią gali įvykdyti Izraelis (diskusijos)
 4.Pirmasis balsavimas
 5.Kova su dezinformacijos kampanijomis COVID-19 krizės metu ir poveikis saviraiškos laisvei (diskusijos)
 6.Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui - Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo (trumpas pristatymas)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 9.Antrasis balsavimas
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio (diskusijos)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 14.Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu (diskusijos)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Darbotvarkės pakeitimas
 17.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 18.Trečiasis balsavimas
 19.Posėdžio atnaujinimas
 20.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 21.Paaiškinimai dėl balsavimo
 22.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 23.Gauti dokumentai
 24.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 25.Peticijos
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.03 val.


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus (2020 06 17 protokolo 29 punktas):

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024 m.) ***
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0134)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024 m.) (rezoliucija)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto [2019/0078M(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0135)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

ES ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024 m.) ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0136)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

ES ir Bisau Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024 m.) (Rezoliucija)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto [2019/0090M(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0137)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Europos bendrijos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projekto [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0138)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų (GATT XXVIII straipsnis), taikomų neapdorotai mėsai su prieskoniais ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo, atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai neapdorotai mėsai su prieskoniais, projekto [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0139)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Prašymas skirti lėšų mialginio encefalomielito biomedicininiams moksliniams tyrimams
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį pateikė Dolors Montserrat PETI komiteto vardu, dėl papildomo finansavimo mialginio encefalomielito biomedicininiams moksliniams tyrimams (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0140)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0141)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0142)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektas. 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projekto dėl 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0143)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2020 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0144)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0145)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Dalinis ES ir Moldovos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo keitimas (Kroatijos įstojimas) ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0146)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 17)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo dėl oro susisiekimo keitimas (Bulgarijos ir Rumunijos įstojimas) ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, projekto [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0147)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 18)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.

ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimo sudarymas ***
Rekomendacija dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimo sudarymo [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0148)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

ES ir Kinijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymo projekto [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0149)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymas ***
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0150)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymas ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0151)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl pakeitimų rezultatus (2020 06 17 protokolo 29 punktas):

Konferencija dėl Europos ateities
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0170/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0153)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0190/2020: Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0161)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 30)

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0189/2020: Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0162)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 31)

Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0157)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)


3. COVID-19 krizės padariniai užsienio politikai - Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją - ES atsakas į Vakarų Kranto aneksiją, kurią gali įvykdyti Izraelis (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: COVID-19 krizės padariniai užsienio politikai (2020/2646(RSP))

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP))

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES atsakas į Vakarų Kranto aneksiją, kurią gali įvykdyti Izraelis (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimus.

COVID-19 krizės padariniai užsienio politikai

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Malik Azmani Renew frakcijos vardu, Marco Dreosto ID frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu, Özlem Demirel GUE/NGL frakcijos vardu, Antoni Comín i Oliveres, nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López ir Alexander Alexandrov Yordanov.

Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

Kalbėjo Miriam Lexmann PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu, Mara Bizzotto ID frakcijos vardu, Assita Kanko ECR frakcijos vardu, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu, Carles Puigdemont i Casamajó, nepriklausomas Parlamento narys, Andrius Kubilius ir Mick Wallace.

ES atsakas į Vakarų Kranto aneksiją, kurią gali įvykdyti Izraelis

Kalbėjo Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Paolo Borchia ID frakcijos vardu, Bert-Jan Ruissen ECR frakcijos vardu, Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, ir Evin Incir.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų siekiant baigti diskusijas tema Honkongui taikomas Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas ir būtinybė ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne ir Charles Goerens RENEW frakcijos vardu dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt ir Tonino Picula S&D frakcijos vardu dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä ir Grace O’Sullivan Verts/ALE frakcijos vardu dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison ir Marco Campomenosi ID frakcijos vardu dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann ir Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić ir Elżbieta Kruk ECR frakcijos vardu dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 06 19 protokolo 9 punktas ir 2020 06 19 protokolo 12 punktas


PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

4. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

—   Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste [2020/2023(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjai: Kati Piri ir Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Konferencija dėl Europos ateities. Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0170/2020 ir B9-0179/2020.

Parlamentas surengė balsavimą dėl pranešimo A9-0022/2020 pakeitimų:

—   Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2131(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Balsavimas vyks iki 11.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 14.15 val.


5. Kova su dezinformacijos kampanijomis COVID-19 krizės metu ir poveikis saviraiškos laisvei (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kova su dezinformacijos kampanijomis COVID-19 krizės metu ir poveikis saviraiškos laisvei (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Vladimír Bilčík PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Renew frakcijos vardu, Filip De Man ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Jorge Buxadé Villalba ECR frakcijos vardu, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso ir Željana Zovko.

Kalbėjo Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles ir Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.


6. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui - Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2019/2209(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo [2019/2210(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius ir Tonino Picula padarė pristatymą

Kalbėjo Olivér Várhelyi (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 06 19 protokolo 12 punktas (A9-0112/2020), 2020 06 18 protokolo 20 punktas (pakeitimai - A9-0091/2020), 2020 06 19 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas - A9-0091/2020).

(Posėdis sustabdytas 11.43 val.)


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.17 val.


8. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė galutinio balsavimo rezultatus:

Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste [2020/2023(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjai: Kati Piri ir Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0152)

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

Konferencija dėl Europos ateities
Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0170/2020 ir B9-0179/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0170/2020

Priimta (P9_TA(2020)0153)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0179/2020 anuliuotas.)

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl pranešimo A9-0022/2020 pakeitimų rezultatus:

Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2131(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0158)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 27)


9. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl pranešimų A9-0026/2020 ir A9-0110/2020 pakeitimų:

—   Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2130(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2213(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Balsavimas vyks iki 15.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 18.15 val.

(Posėdis sustabdytas 14.23 val.)


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.34 val.


11. Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000037/2020), kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Tarybai: Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio (B9-0010/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000038/2020), kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Komisijai: Padėtis Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar pateikė klausimus.

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Ylva Johansson (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Dragoş Tudorache Renew frakcijos vardu, Annalisa Tardino ID frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu, Clare Daly GUE/NGL frakcijos vardu, Mislav Kolakušić, nepriklausomas Parlamento narys, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka ir Isabel Wiseler-Lima.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karlo Ressler ir Pascal Arimont.

Kalbėjo Ylva Johansson ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu dėl padėties Šengeno erdvėje po COVID-19 protrūkio (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 06 19 protokolo 12 punktas.


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas priminė, kad AGRI ir ECON rekomendacijos neprieštarauti deleguotiesiems aktams buvo paskelbtos vakar per trečiadienio, 2020 m. birželio 17 d. plenarinį posėdį (2020 06 17 protokolo 11 punktas).

Per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl šių rekomendacijų.

Todėl šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir bus paskelbtos šios dienos posėdžio „Priimtuose tekstuose“ (P9_TA(2020)0154 ir P9_TA(2020)0155).


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Klaidų ištaisymas P8_TA(2019)0370(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2020 06 17 protokolo 9 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, nes nei viena iš frakcijų, nei ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl jo balsuoti nepaprašė.


14. Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Nicolas Schmit (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Gabriele Bischoff S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, France Jamet ID frakcijos vardu, Petra De Sutter Verts/ALE frakcijos vardu, Elżbieta Rafalska ECR frakcijos vardu, Marc Botenga GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Rondinelli, nepriklausoma Parlamento narė, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen ir Łukasz Kohut.

Kalbėjo Nicolas Schmit ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş ir Dragoş Tudorache RENEW frakcijos vardu, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze ir Cristian-Silviu Buşoi PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini ir Corina Crețu S&D frakcijos vardu, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz ir Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Elżbieta Rafalska ir Cristian Terheş ECR frakcijos vardu, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier ir José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos teikiamos tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsaugos COVID-19 krizės laikotarpiu (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 06 19 protokolo 12 punktas

(Posėdis sustabdytas 16.34 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 18.19 val.


16. Darbotvarkės pakeitimas

Pirmininkas pranešė, kad dėl pateiktų pakeitimų ir gautų prašymų balsuoti dalimis ir balsuoti atskirai skaičiaus rytojaus, penktadienio, 2020 m. birželio 19 d., balsuoti skirtas laikas buvo suskirstytas į kelis atskirus balsavimus.

Informacija apie balsuoti skirto laiko suskirstymą į kelis atskirus balsavimus pateikta Parlamento interneto svetainės skiltyje „Svarbi informacija ir prioritetiniai dokumentai“, o penktadienio posėdžio darbotvarkė bus atnaujinta ir paskelbta iš naujo.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Darbotvarkė buvo atitinkamai pakeista.


17. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl pranešimų A9-0026/2020 ir A9-0110/2020 pakeitimų rezultatus:

Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Bankų sąjunga. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2130(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0165)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 34)

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2213(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0166)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 35)

Kalbėjo:

Monika Hohlmeier iki trečio balsavimo pradžios dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Čekijos Respublikos ministro pirmininko netinkamo ES fondų panaudojimo ir galimo interesų konflikto tyrimo atnaujinimo (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. Trečiasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

—   ES strategija dėl negalios po 2020 m.
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0123/2020;

—   Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

—   Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2131(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

—   Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimas
Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 207 straipsnį pateikė Komitetų pirmininkų sueiga, dėl Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimo (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020);

—   Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 207 straipsnį pateikė Komitetų pirmininkų sueiga, dėl Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymo ir įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės nustatymo (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

—   Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0190/2020;

—   Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0189/2020.

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį po Tarybos ir Komisijos pareiškimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį pateikė Monika Hohlmeier ir Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Lara Wolters S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Veronika Vrecionová ECR frakcijos vardu ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Čekijos Respublikos ministro pirmininko netinkamo ES fondų panaudojimo ir galimo interesų konflikto tyrimo atnaujinimo (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (2020 01 15 protokolo 18 punktas);

—   Vakarų Balkanai po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo [2019/2210(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis ir kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 ir B9-0184/2020 pateikė Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler ir Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Johan Danielsson ir István Ujhelyi S&D frakcijos vardu, José Ramón Bauzá Díaz ir Nicola Danti RENEW frakcijos vardu, Anna Deparnay-Grunenberg ir Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu ir Elena Kountoura GUE/NGL frakcijos vardu, dėl transporto ir turizmo 2020 m. ir vėliau (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Balsavimas vyks iki 19.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 22.15 val.

(Posėdis sustabdytas 18.38 val.)


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

19. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 22.16 val.


20. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė galutinio balsavimo rezultatus:

ES strategija dėl negalios po 2020 m.
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0123/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0156)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

Dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0157)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita
Pranešimas „Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita“ [2019/2131(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0158)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 27)

Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0187/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0159)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 28)

Specialiojo kovos su vėžiu komiteto sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0188/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0160)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 29)

Specialiojo komiteto užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais sudarymas, ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0190/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0161)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 30)

Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymas ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymas
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0189/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0162)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 31).

Pirmininkas paskelbė balsavimo dėl šių dokumentų pakeitimų rezultatus:

Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0192/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0164)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 33)

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų po 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimo [2019/2210(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0168)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. birželio 17, 18 ir 19 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 37)

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0166/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0169)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 38)


21. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


22. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


23. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 11/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.DEC 12/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1/2020. EIVT (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2020. Regionų komitetas (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-01/A/20. Audito Rūmai (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-02/A/20. Audito Rūmai (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-03/A/20. Audito Rūmai (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-04/T/20. Audito Rūmai (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių

- Viktor Uspaskich. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl faktinio arba planuojamo šalies biudžeto deficito santykio su BVP padidinimo iki 5 %, jei valstybės skolos santykis su BVP nesiekia 60 % (B9-0154/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Christine Anderson. Pasiūlymas dėl rezoliucijos tema „NE naujagimių atskyrimui nuo motinos ir tėvo dėl saugaus atstumo taisyklių laikymosi“ (B9-0155/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinės prekybos skujuočiais (B9-0159/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Clotilde Armand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ligoninių darbuotojų migracijos (B9-0160/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekosistemos ir kalnų turizmo apsaugos didėjant vilkų skaičiui (B9-0161/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kultūros paveldo apsaugai ir puoselėjimui skirtų priemonių įgyvendinimo (B9-0162/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Julie Lechanteux. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos stojimo į Europos Sąjungą proceso galutinio sustabdymo (B9-0163/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET


24. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie patvirtintus asignavimų perkėlimus Nr. DEC 04/2020, DEC 09/2020 ir DEC 10/2020 – III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 04/2020, DEC 09/2020 ir DEC 10/2020 – III skirsnis – Komisija.


25. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos Nr. 0525-20–0628-20 buvo įtrauktos į registrą 2020 m. birželio 18 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 653.260/OJVE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.20 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. spalio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika