Indiċi 
Minuti
XML 207kPDF 325kWORD 78k
Il-Ħamis, 18 ta' Ġunju 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Ir-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-politika barranija - Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong - Ir-rispons tal-UE għall-annessjoni Iżraeljana possibbli fix-Xatt tal-Punent (dibattitu)
 4.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 5.Il-ġlieda kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni matul il-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt fuq il-libertà tal-espressjoni (dibattitu)
 6.Is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 - Il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 (preżentazzjoni qasira)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 9.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 (dibattitu)
 12.Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 14.Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (dibattitu)
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Modifika tal-aġenda
 17.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 18.It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet
 19.Tkomplija tas-seduta
 20.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 21.Spjegazzjonijiet tal-vot
 22.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 23.Dokumenti mressqa
 24.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 25.Petizzjonijiet
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.03.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar (punt 29 tal-Minuti tad-data 17.6.2020):

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024) ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0134)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 5)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde (mill-2019 sal-2024) (Riżoluzzjoni)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (għall-2019 sal-2024) [2019/0078M(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0135)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 6)

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024) ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0136)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 7)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024) (Riżoluzzjoni)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024) [2019/0090M(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0137)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 8)

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe u l-Komunità Ewropea [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0138)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 9)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO tal-Iżvizzera (Artikolu XXVIII tal-GATT 1994) dwar il-laħam imħawwar ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera fil-kuntest ta' negozjati skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO lill-Iżvizzera fir-rigward ta' laħam imħawwar [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0139)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 10)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Talba għal finanzjament għar-riċerka bijomedika dwar l-enċefalomijelite mijalġika
Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura minn Dolors Montserrat, f'isem il-Kumitat PETI, dwar finanzjament addizzjonali għar-riċerka bijomedika dwar l-enċefalomijelite mijalġika (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0140)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 11)

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2020/000 TA 2020 - Assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0141)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 12)

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, Spanja, l-Italja u l-Awstrija
Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, Spanja, l-Italja u l-Awstrija [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0142)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 13)

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 3/2020: Dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2019
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3 għall-Baġit Ġenerali 2020: Dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0143)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 14)

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2020: proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-baġit ġenerali 2020 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Portugall, lil Spanja, lill-Italja u lill-Awstrija [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0144)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 15)

Il-konklużjoni tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-Moldova ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0145)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 16)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Emenda tal-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova (l-adeżjoni tal-Kroazja) ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tal-Moldova biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0146)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 17)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.

Emenda tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-Servizzi tal-Ajru UE-Marokk (adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija) ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar is-Servizzi tal-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0147)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 18)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.

Konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kusill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju għall-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa waħda u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0148)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 19)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Konklużjoni tal-Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni Ċivili ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0149)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 20)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Konklużjoni tal-Ftehim dwar Spazju Komuni għall-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġeorġja ***
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, li ltaqgħu fil-Kunsill dwar il-konklużjonijiet tal-Ftehim dwar Spazju Komuni għall-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Membri tagħha u l-Ġeorġja [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0150)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 21)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Iżrael ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-gvern tal-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0151)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 22)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet dwar (punt 29 tal-Minuti tad-data 17.6.2020):

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0170/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0153)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 24)

Proposta għal deċiżjoni B9-0190/2020: It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0161)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 30)

Proposta għal deċiżjoni B9-0189/2020: It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0162)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 31)

Emendi għar-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward ta' aġġustamenti b'risposta għall-pandemija COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-aġġustamenti, b’rispons għall-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0157)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 26)


3. Ir-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-politika barranija - Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong - Ir-rispons tal-UE għall-annessjoni Iżraeljana possibbli fix-Xatt tal-Punent (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ir-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-politika barranija (2020/2646(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ir-rispons tal-UE għall-annessjoni Iżraeljana possibbli fix-Xatt tal-Punent (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjonijiet.

Ir-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 fuq il-politika barranija

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Malik Azmani f'isem il-Grupp Renew, Marco Dreosto f'isem il-Grupp ID, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski f'isem il-Grupp ECR, Özlem Demirel f'isem il-Grupp GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres Membru mhux affiljat, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López u Alexander Alexandrov Yordanov.

Il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong

Interventi ta': Miriam Lexmann f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp ID, Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR, Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó Membru mhux affiljat, Andrius Kubilius u Mick Wallace.

Ir-rispons tal-UE għall-annessjoni Iżraeljana possibbli fix-Xatt tal-Punent

Interventi ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Loiseau f'isem il-Grupp Renew, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paolo Borchia f'isem il-Grupp ID, Bert-Jan Ruissen f'isem il-Grupp ECR, Manu Pineda f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Evin Incir.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa, abbażi tal-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar it-tmiem tad-dibattitu dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne u Charles Goerens, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt u Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä u Grace O’Sullivan, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison u Marco Campomenosi, f'isem il-Grupp ID, dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann u Sandra Kalniete, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić u Elżbieta Kruk, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-liġi tal-PRC dwar is-sigurtà nazzjonali għal Hong Kong u l-ħtieġa li l-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9 tal-Minuti ta' 19.6.2020 u punt 12 tal-Minuti ta' 19.6.2020.


PRESIDENZA: Nicola BEER
Viċi President

4. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament se jgħaddi għall-vot finali ta':

—   Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq [2020/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteurs: Kati Piri u Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0170/2020 u B9-0179/2020.

Il-Parlament se jgħaddi għall-vot dwar l-emendi tar-rapport A9-0022/2020:

—   Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019 [2019/2131(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 11.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 14.15.


5. Il-ġlieda kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni matul il-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt fuq il-libertà tal-espressjoni (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni matul il-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt fuq il-libertà tal-espressjoni (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill), Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) u Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Vladimír Bilčík f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Maite Pagazaurtundúa f'isem il-Grupp Renew, Filip De Man f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba f'isem il-Grupp ECR, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso u Željana Zovko.

Interventi ta': Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles u Nikolina Brnjac.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 - Il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020 [2019/2209(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 [2019/2210(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius u Tonino Picula għamlu l-preżentazzjoni.

Intervent ta': Olivér Várhelyi (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: 19 ta' Ġunju 2020 (A9-0112/2020), 18 ta' Ġunju 2020 (emendi - A9-0091/2020), 19 ta' Ġunju 2020 (votazzjoni finali - A9-0091/2020)).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.43.)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.17.


8. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati finali dwar:

Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq [2020/2023(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteurs: Kati Piri u Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0152)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 23)

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0170/2020 u B9-0179/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0170/2020

Adozzjoni (P9_TA(2020)0153)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0179/2020 iddekadiet.)

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi tar-rapport A9-0022/2020:

Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019 [2019/2131(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0158)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)


9. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar l-emendi tar-rapporti A9-0026/2020 u A9-0110/2020:

—   Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019 [2019/2130(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni [2019/2213(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 15.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 18.15.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.23.)


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.34.


11. Is-sitwazzjoni taż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000037/2020) imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il- Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Is-sitwazzjoni fiż-Żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 (B9-0010/2020)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000038/2020) imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il- Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fiż-Żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Paulo Rangel f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Dragoş Tudorache f'isem il-Grupp Renew, Annalisa Tardino f'isem il-Grupp ID, Tineke Strik f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicola Procaccini f'isem il-Grupp ECR, Clare Daly f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka u Isabel Wiseler-Lima.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Karlo Ressler u Pascal Arimont.

Interventi ta': Ylva Johansson u Nikolina Brnjac.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar is-sitwazzjoni fiż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12 tal-Minuti tad-data 19.6.2020.


12. Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitati AGRI u ECON li ma joġġezzjonawx għall-atti delegati tħabbru fil-plenarja tal-ġurnata preċedenti, l-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020 (punt 11 tal-Minuti tad-data 17.6.2020).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet fi żmien 24 siegħa kif stabbilit fl-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għaldaqstatn tqiesu approvati u se jiġu ppubblikati fit-testi adottati tal-lum (P9_TA(2020)0154 u P9_TA(2020)0155).


13. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Ir-rettifika P8_TA(2019)0370(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 9 tal-Minuti tad-data 17.6.2020).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx skont l-Artikolu 241(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika tqieset approvata.


14. Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntieri u staġunali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Gabriele Bischoff f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, France Jamet f'isem il-Grupp ID, Petra De Sutter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Elżbieta Rafalska f'isem il-Grupp ECR, Marc Botenga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Rondinelli Membru mhux affiljata, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen u Łukasz Kohut.

Interventi ta': Nicolas Schmit u Nikolina Brnjac.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze u Cristian-Silviu Buşoi, f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini u Corina Crețu, f'isem il-Grupp S&D, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz u Romeo Franz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Elżbieta Rafalska u Cristian Terheş, f'isem il-Grupp ECR, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier u José Gusmão, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12 tal-Minuti tad-data 19.6.2020.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 16.34.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.19.


16. Modifika tal-aġenda

Il-President ħabbar li l-votazzjonijiet tal-għada, il-Ġimgħa 19 ta' Ġunju 2020, reġgħu tqassmu matul id-diversi sessjonijiet ta’ votazzjoni minħabba l-għadd ta' emendi mressqa u l-għadd ta' talbiet għal votazzjonijiet maqsuma u votazzjonijiet separati li rċieva.

L-informazzjoni dwar id-distribuzzjoni tal-voti fid-diversi sessjonijiet ta’ votazzjoni hija disponibbli fis-sit web tal-Parlament taħt “Informazzjoni u dokumenti prijoritarji” u l-aġenda tal-Ġimgħa se tiġi aġġornata u ppubblikata mill-ġdid.

Il-Parlament approva din il-proposta. L-aġenda ġiet emendata skont dan.


17. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi tar-rappori A9-0026/2020 u A9-0110/2020:

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019 [2019/2130(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0165)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 34)

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni [2019/2213(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0166)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 35

Interventi

Monika Hohlmeier, qabel il-ftuħ tat-tielet sessjoni ta' votazzjoni, dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament se jipproċedi bil-votazzjoni dwar l-emendi finali ta':

—   L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0123/2020;

—   Emendi għar-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward ta' aġġustamenti b'risposta għall-pandemija COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-aġġustamenti, b’rispons għall-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

—   Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019 [2019/2131(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

—   It-twaqqif ta' sottokumitat għal kwistjonijiet ta' taxxa
Proposta għal deċiżjoni mressqa skont l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Konferenza tal-Presidenti, dwar it-twaqqif ta' sottokumitat għal kwistjonijiet ta' taxxa (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020);

—   It-twaqqif ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni mressqa skont l-Artikolu 207 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Konferenza tal-Presidenti, dwar it-twaqqif, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u t-tul tal-mandat tal-kumitat speċjali għall-ġlieda kontra l-kanċer (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

—   It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni B9-0190/2020;

—   It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni B9-0189/2020.

Il-Parlament se jipproċedi bil-votazzjoni dwar l-emendi ta':

—   Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Monika Hohlmeier u Tomáš Zdechovský, f'isem il-Grupp PPE, Lara Wolters, f'isem il-Grupp S&D, Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Veronika Vrecionová, f'isem il-Grupp ECR, u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (punt 18 tal-Minuti tad-data 15.1.2020);

—   Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 [2019/2210(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura li tieħu post il-Mozzjonijiet għal Riżoluzzjoni B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 u B9-0184/2020, ta' Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler u Elissavet Vozemberg-Vrionidi, f'isem il-Grupp PPE, Johan Danielsson u István Ujhelyi, f'isem il-Grupp S&D, José Ramón Bauzá Díaz u Nicola Danti, f'isem il-Grupp Renew, Anna Deparnay-Grunenberg u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Elena Kountoura, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-trasport u t-turiżmu fl-2020 u lil hinn (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 19.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 22.15.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 18.38.)


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

19. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 22.16.


20. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati finali dwar:

L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità wara l-2020
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0123/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0156)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 25)

Emendi għar-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward ta' aġġustamenti b'risposta għall-pandemija COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-aġġustamenti, b’rispons għall-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P9_TA(2020)0157)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 26)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019 [2019/2131(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0158)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 27)

It-twaqqif ta' sottokumitat għal kwistjonijiet ta' taxxa
Proposta għal deċiżjoni B9-0187/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0159)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 28)

It-twaqqif ta' Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni B9-0188/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0160)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 29)

It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-diżinformazzjoni, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni B9-0190/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0161)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 30)

It-twaqqif ta' kumitat speċjali għall-intelliġenza artifiċjali f'era diġitali, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu
Proposta għal deċiżjoni B9-0189/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0162)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 31).

Il-Parlament se jipproċedi bil-votazzjoni dwar l-emendi ta':

Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0192/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0164)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 33)

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Balkani tal-Punent, wara s-Summit 2020 [2019/2210(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0168)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tas-17, it-18 u d-19 ta' Ġunju 2020, punt 37)

Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0166/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0169)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)


21. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


22. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


23. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 11/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 12/2020 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1/2020 - SEAE (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2020 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-01/A/20 - Il-Qorti tal-Awdituri (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-02/A/20 - Il-Qorti tal-Awdituri (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-03/C/20 - Il-Qorti tal-Awdituri (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-04/T/20 - Il-Qorti tal-Awdituri (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri

- Viktor Uspaskich. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar żieda, għal 5 %, tal-limitu massimu għall-proporzjon tad-defiċit pubbliku ppjanat jew effettiv apparagun tal-Prodott Domestiku Gross (PDG), dment li l-proporzjon tad-dejn ta' Stat ikun anqas minn 60 % tal-PDG tiegħu (B9-0154/2020)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Christine Anderson. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-suġġett "l-ebda tbegħid soċjali bejn it-trabi tat-twelid u l-ġenituri" (B9-0155/2020)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-traffikar internazzjonali tal-pangolini (B9-0159/2020)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Clotilde Armand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-migrazzjoni professjonali tal-ħaddiema fl-isptarijiet (B9-0160/2020)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ekosistema u tat-turiżmu tal-muntanji mill-preżenza dejjem tikber tal-ilpup (B9-0161/2020)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri għall-protezzjoni u għall-promozzjoni tal-wirt kulturali (B9-0162/2020)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Julie Lechanteux. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-interruzzjoni definittiva tal-proċess ta' adeżjoni tat-Turkija mal-Unjoni Ewropea (B9-0163/2020)

irriferut

responsabbli :

AFET


24. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 31(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja bl-approvazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' kreditu DEC 04/2020, DEC 09/2020 u DEC 10/2020 - Taqsima III - Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 31(1), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 04/2020, DEC 09/2020 u DEC 10/2020 - Taqsima III - Kummissjoni.


25. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet Nru 0525-20 sa 0628-20 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 18 ta' Ġunju 2020, u ġew riferuti għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 653.260/OJVE).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.20.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza