Index 
Notulen
XML 204kPDF 312kWORD 77k
Donderdag 18 juni 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Gevolgen van de COVID-19-crisis voor het buitenlands beleid - De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen - Reactie van de EU op een mogelijke annexatie door Israël van delen van de Westelijke Jordaanoever (debat)
 4.Eerste stemming
 5.Strijd tegen desinformatie over COVID‑19 en gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting (debat)
 6.Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 - Westelijke Balkan, na de top van 2020 (korte presentatie)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 9.Tweede stemming
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)
 13.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)
 14.Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Wijziging van de agenda
 17.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 18.Derde stemming
 19.Hervatting van de vergadering
 20.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 21.Stemverklaringen
 22.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 23.Ingekomen stukken
 24.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 25.Verzoekschriften
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.03 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over (punt 29 van de notulen van 17.6.2020):

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0134)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 5)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (resolutie)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) [2019/0078M(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0135)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 6)

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Guinee-Bissau (2019-2024) ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0136)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 7)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Guinee-Bissau (2019-2024) (resolutie)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) [2019/0090M(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0137)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 8)

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0138)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 9)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse Bondsstaat over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland (artikel XXVIII van de GATT 1994) voor gekruid vlees ***
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat in de context van de onderhandelingen krachtens artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor gekruid vlees [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0139)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 10)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Verzoek om financiering voor biomedicinaal onderzoek naar myalgische encefalomyelitis
Ontwerpresolutie, ingediend op grond van artikel 227, lid 2, van het Reglement, door Dolors Montserrat, namens de commissie PETI, over aanvullende financiering voor biomedisch onderzoek naar myalgische encefalomyelitis (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0140)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 11)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2020/000 TA 2020 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0141)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 12)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk [COM(2020)0200 – C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0142)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 13)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2020 om het overschot van het begrotingsjaar 2019 erin op te nemen
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2020 van de Europese Unie bij de algemene begroting 2020 om het overschot van het begrotingsjaar 2019 erin op te nemen [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0143)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 14)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2020: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0144)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 15)

Sluiting van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds [13800/2012 – C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0145)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 16)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië (toetreding van Kroatië) ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0146)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 17)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Marokko (toetreding van Bulgarije en Roemenië) ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0147)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 18)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Jordanië ***
Aanbeveling over de sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0148)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 19)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Sluiting van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en China ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China [14185/2019 – C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0149)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 20)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Sluiting van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Georgië anderzijds [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0150)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 21)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Sluiting van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Euro-Mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0151)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 22)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op (punt 29 van de notulen van 17.6.2020):

Conferentie over de toekomst van Europa
Ontwerpresolutie B9-0170/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0153)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 24)

Instelling van een Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0190/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0161)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 30)

Instelling van een Bijzondere Commissie kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0189/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0162)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 31)

Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0157)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 26)


3. Gevolgen van de COVID-19-crisis voor het buitenlands beleid - De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen - Reactie van de EU op een mogelijke annexatie door Israël van delen van de Westelijke Jordaanoever (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Gevolgen van de COVID-19-crisis voor het buitenlands beleid (2020/2646(RSP))

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen (2020/2665(RSP))

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Reactie van de EU op een mogelijke annexatie door Israël van delen van de Westelijke Jordaanoever (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaringen af.

Gevolgen van de COVID-19-crisis voor het buitenlands beleid

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Marco Dreosto, namens de ID-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Özlem Demirel, namens de GUE/NGL-Fractie, Antoni Comín i Oliveres, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López en Alexander Alexandrov Yordanov.

De wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen

Het woord wordt gevoerd door Miriam Lexmann, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Carles Puigdemont i Casamajó, niet-fractiegebonden lid, Andrius Kubilius en Mick Wallace.

Reactie van de EU op een mogelijke annexatie door Israël van delen van de Westelijke Jordaanoever

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Paolo Borchia, namens de ID-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat over de wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne en Charles Goerens, namens de Renew-Fractie, over de wet inzake de nationale veiligheid die de Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd voor Hongkong en het feit dat de EU de hoge mate van autonomie van Hongkong moet verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, over de wet inzake de nationale veiligheid die de Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd voor Hongkong en het feit dat de EU de hoge mate van autonomie van Hongkong moet verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä en Grace O’Sullivan, namens de Verts/ALE-Fractie, over de wet inzake de nationale veiligheid die de Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd voor Hongkong en het feit dat de EU de hoge mate van autonomie van Hongkong moet verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison en Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, over de wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, over de wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić en Elżbieta Kruk, namens de ECR-Fractie, over de wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong en de noodzaak voor de EU om de hoge mate van autonomie van Hongkong te verdedigen (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9 van de notulen van 19.6.2020 en punt 12 van de notulen van 19.6.2020.


VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

4. Eerste stemming

Het Parlement gaat over tot eindstemming over:

—   Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland [2020/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie internationale handel. Rapporteurs: Kati Piri en Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—   Conferentie over de toekomst van Europa
Ontwerpresoluties B9-0170/2020 en B9-0179/2020.

Het Parlement stemt over de amendementen op verslag A9-0022/2020:

—   Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2019 [2019/2131(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Er kan worden gestemd tot 11.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om14.15 uur.


5. Strijd tegen desinformatie over COVID‑19 en gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strijd tegen desinformatie over COVID‑19 en gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad), Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Bilčík, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Maite Pagazaurtundúa, namens de Renew-Fractie, Filip De Man, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Jorge Buxadé Villalba, namens de ECR-Fractie, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso en Željana Zovko.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.


6. Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 - Westelijke Balkan, na de top van 2020 (korte presentatie)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020 [2019/2209(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius en Tonino Picula geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi (lid van de Commissie).

Het punt wordt afgesloten.

Stemming: 19 juni 2020 (A9-0112/2020), 18 juni 2020 (amendementen - A9-0091/2020), 19 juni 2020 (eindstemming - A9-0091/2020).

(De vergadering wordt om 11.43 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.17 uur hervat.


8. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland [2020/2023(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie internationale handel. Rapporteurs: Kati Piri en Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0152)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 23)

Conferentie over de toekomst van Europa
Ontwerpresoluties B9-0170/2020 en B9-0179/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0170/2020

Aangenomen (P9_TA(2020)0153)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

(Ontwerpresolutie B9-0179/2020 komt te vervallen.)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op verslag A9-0022/2020:

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2019 [2019/2131(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0158)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 27)


9. Tweede stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op de verslagen A9-0026/2020 en A9-0110/2020:

—   Bankenunie - jaarverslag 2019
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2019 [2019/2130(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie [2019/2213(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Er kan worden gestemd tot15.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 18.15 uur.

(De vergadering wordt om 14.23 uur geschorst.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.34 uur hervat.


11. Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-pandemie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000037/2020) van Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, aan de Raad: De situatie in het Schengengebied als gevolg van de COVID-19-pandemie (B9-0010/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2020) van Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: De situatie in het Schengengebied als gevolg van de COVID-19-pandemie (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar licht de vragen toe.

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ylva Johansson (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka en Isabel Wiseler-Lima.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler en Pascal Arimont.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, over de situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-uitbraak (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12 van de notulen van 19.6.2020.


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbevelingen van de commissies AGRI en ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen zijn medegedeeld in de plenaire vergadering van gisteren, woensdag 17 juni 2020 (punt 11 van de notulen van 17.6.2020).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 111, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbevelingen worden dus geacht te zijn goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van vandaag (P9_TA(2020)0154 en P9_TA(2020)0155).


13. Rectificatie (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)

Rectificatie P8_TA(2019)0370(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 9 van de notulen van 17.6.2020).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd.


14. Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Nicolas Schmit (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Gabriele Bischoff, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, France Jamet, namens de ID-Fractie, Petra De Sutter, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Marc Botenga, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Rondinelli, niet-fractiegebonden lid, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen en Łukasz Kohut.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş en Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze en Cristian-Silviu Buşoi, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini en Corina Crețu, namens de S&D-Fractie, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz en Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Rafalska en Cristian Terheş, namens de ECR-Fractie, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier en José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, over Europese bescherming van grensoverschrijdende en seizoenarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12 van de notulen van 19.6.2020.

(De vergadering wordt om 16.34 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.19 uur hervat.


16. Wijziging van de agenda

De Voorzitter deelt mee dat de stemmingen van morgen, vrijdag 19 juni 2020, opnieuw over de verschillende stemronden zijn verdeeld vanwege het aantal ingediende amendementen en ontvangen verzoeken om stemming in onderdelen en om afzonderlijke stemming.

De informatie over de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemronden staat op de website van het Parlement in de rubriek "Prioritaire informatie en documenten" en de agenda voor vrijdag zal bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd worden.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De agenda wordt aldus gewijzigd.


17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op de verslagen A9-0026/2020 en A9-0110/2020:

Bankenunie - jaarverslag 2019
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2019 [2019/2130(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0165)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 34)

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie [2019/2213(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0166)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 35

Het woord wordt gevoerd door:

Monika Hohlmeier, vóór de opening van de derde stemronde, over de ontwerpresolutie over de heropening van het onderzoek tegen de premier van de Tsjechische Republiek inzake het misbruik van EU-middelen en potentiële belangenconflicten (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. Derde stemming

Het Parlement gaat over tot eindstemming over:

—   EU-strategie inzake handicaps na 2020
Ontwerpresolutie B9-0123/2020;

—   Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

—   Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2019 [2019/2131(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

—   Instelling van een Subcommissie belastingaangelegenheden
Ontwerpbesluit, ingediend op grond van artikel 207 van het Reglement door de Conferentie van voorzitters, over de instelling van een subcommissie voor belastingzaken (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020);

—   Instelling van een Bijzondere Commissie kankerbestrijding - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit, ingediend op grond van artikel 207 van het Reglement door de Conferentie van voorzitters, over de instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie kankerbestrijding (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

—   Instelling van een Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0190/2020;

—   Instelling van een Bijzondere Commissie kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0189/2020.

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

—   De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Ontwerpresolutie, ingediend naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie, overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, door Monika Hohlmeier en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Lara Wolters, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Veronika Vrecionová, namens de ECR-Fractie, en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over de heropening van het onderzoek tegen de premier van de Tsjechische Republiek inzake het misbruik van EU-middelen en potentiële belangenconflicten (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (punt 18 van de notulen van 15.1.2020);

—   Westelijke Balkan, na de top van 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Toerisme en vervoer in en na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend op grond van artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 en B9-0184/2020, door Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler en Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Johan Danielsson en István Ujhelyi, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz en Nicola Danti, namens de Renew-Fractie, Anna Deparnay-Grunenberg en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, over toerisme en vervoer in en na 2020 (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Er kan worden gestemd tot 19.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 22.15 uur.

(De vergadering wordt om 18.38 uur geschorst.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

19. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.16 uur hervat.


20. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

EU-strategie inzake handicaps na 2020
Ontwerpresolutie B9-0123/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0156)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 25)

Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0157)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 26)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2019 [2019/2131(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0158)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 27)

Instelling van een Subcommissie belastingaangelegenheden
Ontwerpbesluit B9-0187/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0159)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 28)

Instelling van een Bijzondere Commissie kankerbestrijding - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0188/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0160)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 29)

Instelling van een Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0190/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0161)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 30)

Instelling van een Bijzondere Commissie kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk - bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn
Ontwerpbesluit B9-0189/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0162)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 31).

Het Parlement gaat over tot stemming over de amendementen op:

De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten
Ontwerpresolutie B9-0192/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0164)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 33)

Westelijke Balkan, na de top van 2020
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, na de top van 2020 [2019/2210(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0168)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 17, 18 en 19 juni 2020, punt 37)

Toerisme en vervoer in en na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0166/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0169)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 38)


21. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


22. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


23. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 11/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 12/2020 - Afdeling III – Commissie (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 1/2020 - EDEO (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2020 - Comité van de Regio's (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-01/A/20 - Europese Rekenkamer (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-02/A/20 - Europese Rekenkamer (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-03/C/20 - Europese Rekenkamer (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-04/T/20 - Europese Rekenkamer (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de leden

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over een verhoging van het maximum voor de verhouding tussen het voorziene of feitelijke overheidstekort en het bruto binnenlands product (bbp) tot 5 %, voor zover de schuldquote van een algemene overheid minder dan 60 % van haar bbp bedraagt (B9-0154/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Christine Anderson. Ontwerpresolutie over het afzien van sociale afstand tussen pasgeborenen en moeder en vader (B9-0155/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de internationale handel in schubdieren (B9-0159/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Clotilde Armand. Ontwerpresolutie over arbeidsmigratie van ziekenhuispersoneel (B9-0160/2020)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het ecosysteem en het toerisme in berggebieden tegen de toenemende aanwezigheid van wolven (B9-0161/2020)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over de invoering van maatregelen gericht op de bescherming en bevordering van cultureel erfgoed (B9-0162/2020)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Julie Lechanteux. Ontwerpresolutie over de definitieve stopzetting van de procedure voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (B9-0163/2020)

verwezen naar

bevoegd :

AFET


24. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijvingen DEC 04/2020, DEC 09/2020 en DEC 10/2020 - afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 04/2020, DEC 09/2020 en DEC 10/2020 – afdeling III - Commissie.


25. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0525-20 tot en met 0628-20 zijn ingeschreven in het algemene register op 18 juni 2020, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 653.260/OJVE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid