Indeks 
Protokół
XML 205kPDF 317kWORD 78k
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej - Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu - Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (debata)
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Zwalczanie kampanii dezinformacyjnych w czasie pandemii Covid-19 i wpływ na wolność słowa (debata)
 6.Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w czerwcu 2020 r. – Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r. (krótka prezentacja)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Ogłoszenie wyników głosowania
 9.Druga część głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (debata)
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 13.Sprostowanie (art. 241 Regulaminu) (podjęte działania)
 14.Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zmiana porządku obrad
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Trzecia część głosowania
 19.Wznowienie posiedzenia
 20.Ogłoszenie wyników głosowania
 21.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 22.Korekty i zamiary głosowania
 23.Składanie dokumentów
 24.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 25.Petycje
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.03.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania przeprowadzonego nad następującymi dokumentami (pkt 29 protokołu z dnia 17.6.2020):

Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0134)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 5)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)
Sprawozdanie w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0135)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 6)

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Gwineą Bissau (lata 2019–2024) ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0136)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 7)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Gwineą Bissau (lata 2019–2024) (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0137)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 8)

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0138)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 9)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Porozumienie między UE a Konfederacją Szwajcarską w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego (art. XXVIII GATT 1994) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0139)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 10)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wniosek o finansowanie badań biomedycznych nad zespołem chronicznego zmęczenia (encephalomyelitis myalgica)
Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu przez Dolors Montserrat, w imieniu komisji PETI, w sprawie dodatkowego finansowania badań biomedycznych nad encefalopatią mialgiczną (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0140)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 11)

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0141)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 12)

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0142)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 13)

Projekt budżetu korygującego nr 3/2020 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0143)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 14)

Projekt budżetu korygującego nr 4/2020 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0144)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 15)

Zawarcie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE a Mołdową ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o Wspólnym Obszarze Lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0145)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 16)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Protokół zmieniający umowę o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Mołdową w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, protokołu zmieniającego umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0146)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 17)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Zmiana eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Marokiem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0147)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 18)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0148)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 19)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zawarcie umowy między UE a Chinami w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0149)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 20)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zawarcie umowy o wspólnym obszarze lotniczym UE-Gruzja ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0150)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 21)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zawarcie eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Izraelem ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Andor Deli (A9-0085/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0151)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 22)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad następującymi dokumentami: (pkt 29 protokołu z dnia 17.6.2020):

Konferencja w sprawie przyszłości Europy
Projekt rezolucji B9-0170/2020:

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0153)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 24)

Projekt decyzji B9-0190/2020: Powołanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0161)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 30)

Projekt decyzji B9-0189/2020: Powołanie Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0162)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 31)

Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0157)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 26)


3. Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej - Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu - Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej (2020/2646(RSP))

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP))

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenia.

Skutki kryzysu COVID-19 dla polityki zagranicznej

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Marco Dreosto w imieniu grupy ID, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Özlem Demirel w imieniu grupy GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres niezrzeszony, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López i Alexander Alexandrov Yordanov.

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczność obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu

Głos zabrali: Miriam Lexmann w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Mara Bizzotto w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó niezrzeszony, Andrius Kubilius i Mick Wallace.

Reakcja UE na ewentualną aneksję przez Izrael części ziem na Zachodnim Brzegu

Głos zabrali: Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Paolo Borchia w imieniu grupy ID, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, i Evin Incir.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne i Charles Goerens, w imieniu grupy Renew, on the PRC national security law for Hong Kong and the need for the EU to defend Hong Kong's high degree of autonomy (2020/2665(RSP))(B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt i Tonino Picula, w imieniu grupy S&D, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä i Grace O’Sullivan, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu i konieczności obrony wysokiego stopnia autonomii Hongkongu przez UE (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison i Marco Campomenosi, w imieniu grupy ID, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić i Elżbieta Kruk, w imieniu grupy ECR, w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu i konieczności obrony przez UE wysokiego stopnia autonomii Hongkongu (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 19.6.2020 i pkt 12 protokołu z dnia 19.6.2020.


PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

4. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad następującymi dokumentami:

—   Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [2020/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—    Konferencja w sprawie przyszłości Europy.

Projekty rezolucji B9-0170/2020 i B9-0179/2020.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do sprawozdania A9-0022/2020:

—   Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2131(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.11.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz.14.15.


5. Zwalczanie kampanii dezinformacyjnych w czasie pandemii Covid-19 i wpływ na wolność słowa (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie kampanii dezinformacyjnych w czasie pandemii Covid-19 i wpływ na wolność słowa (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady), Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji/wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) i Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Vladimír Bilčík w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Maite Pagazaurtundúa w imieniu grupy Renew, Filip De Man w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba w imieniu grupy ECR, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso i Željana Zovko.

Głos zabrali: Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.


6. Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w czerwcu 2020 r. – Bałkany Zachodnie po szczycie w 2020 r. (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r. [2019/2209(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r. [2019/2210(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius i Tonino Picula dokonali prezentacji

Głos zabrał Olivér Várhelyi (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 19 czerwca 2020 r. (A9-0112/2020), 18 czerwca 2020 r. (poprawki – A9-0091/2020), 19 czerwca 2020 r. (głosowanie końcoweA9-0091/2020)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.43.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.17.


8. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego nad następującymi dokumentami:

Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [2020/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Kati Piri i Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0152)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 23)

Konferencja w sprawie przyszłości Europy
Projekty rezolucji B9-0170/2020 i B9-0179/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0170/2020

Przyjęto (P9_TA(2020)0153)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

(Projekt rezolucji B9-0179/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do sprawozdania A9-0022/2020:

Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2131(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0158)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)


9. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do sprawozdań A9-0026/2020 i A9-0110/2020:

—   Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2130(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja [2019/2213(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 18.15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.23.)


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.34.


11. Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000037/2020), które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (B9-0010/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2020), które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Sytuacja w strefie Schengen w związku z pandemią COVID-19 (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar rozwinął pytania.

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ylva Johansson (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Dragoş Tudorache w imieniu grupy Renew, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka i Isabel Wiseler-Lima.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Karlo Ressler i Pascal Arimont.

Głos zabrały Ylva Johansson i Nikolina Brnjac.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, w sprawie sytuacji w strefie Schengen w kontekście pandemii COVID-19 (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12 protokołu z dnia 19.6.2020.


12. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenia komisji AGRI i ECON, by nie zgłaszać zastrzeżeń do aktów delegowanych, ogłoszono na wczorajszym posiedzeniu planarnym w środę 17 czerwca 2020 r. (pkt 11 protokołu z dnia 17.6.2020).

W terminie 24 godzin ustalonym w art. 111 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec tych zaleceń.

W związku z powyższym zalecenia uznano za przyjęte i zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na dzisiejszym posiedzeniu (P9_TA(2020)0154 i P9_TA(2020)0155).


13. Sprostowanie (art. 241 Regulaminu) (podjęte działania)

Sprostowanie P8_TA(2019)0370(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 9 protokołu z dnia 17.6.2020).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie, zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu, zostało ono uznane za zatwierdzone.


14. Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Nicolas Schmit (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Gabriele Bischoff w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, France Jamet w imieniu grupy ID, Petra De Sutter w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Marc Botenga w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Rondinelli niezrzeszona, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoș Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen i Łukasz Kohut.

Głos zabrali Nicolas Schmit i Nikolina Brnjac.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze i Cristian-Silviu Buşoi, w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini i Corina Crețu, w imieniu grupy S&D, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz i Romeo Franz, w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Rafalska i Cristian Terheş, w imieniu grupy ECR, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier i José Gusmão, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19 (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12 protokołu z dnia 19.6.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.34.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.19.


16. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący poinformował, że jutrzejsze głosowanie, w piątek 19 czerwca 2020 r., zostało podzielone na kilka tur głosowania z powodu dużej liczby złożonych poprawek i otrzymanych wniosków o głosowanie podzielone i głosowanie odrębne.

Informacje dotyczące podziału głosowania na różne tury głosowania są dostępne na stronie internetowej Parlamentu w części „Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym”, a piątkowy porządek obrad zostanie zaktualizowany i ponownie opublikowany.

Parlament poparł tę propozycję. Porządek obrad został zatem zmieniony.


17. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania nad poprawkami do sprawozdań A9-0026/2020 i A9-0110/2020:

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2130(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0165)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 34)

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2021, sekcja III – Komisja [2019/2213(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0166)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 35

Wystąpienia

Monika Hohlmeier, przed rozpoczęciem trzeciej tury głosowania, na temat projektu rezolucji w sprawie wznowienia postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. Trzecia część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad następującymi dokumentami:

—   Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020
Projekt rezolucji B9-0123/2020;

—   Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

—   Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2131(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

—   Utworzenie podkomisji do spraw podatkowych
Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 207 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie utworzenia podkomisji do spraw podatkowych (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020);

—   Powołanie Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 207 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i długości kadencji Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

—   Powołanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji B9-0190/2020;

—   Powołanie Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji B9-0189/2020.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów
Projekt rezolucji złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu przez Monikę Hohlmeier i Tomáša Zdechovský'ego, w imieniu grupy PPE, Larę Wolters, w imieniu grupy S&D, Ramonę Strugariu, w imieniu grupy Renew, Violę Von Cramon-Taubadel, w imieniu grupy Verts/ALE, Veronikę Vrecionová, w imieniu grupy ECR, i Luke'a Minga Flanagana, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wznowienia postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (pkt 18 protokołu z dnia 15.1.2020);

—   Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r. [2019/2210(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu i zastępujący następujące projekty rezolucji: B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 i B9-0184/2020, przez Mariana-Jeana Marinescu, Cláudię Monteiro de Aguiar, Barbarę Thaler i Elissavet Vozemberg-Vrionidi, w imieniu grupy PPE, Johana Danielssona i Istvána Ujhelyiego, w imieniu grupy S&D, José Ramóna Bauzę Díaza i Nicolę Danti, w imieniu grupy Renew, Annę Deparnay-Grunenberg i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, i Elenę Kountoura, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie turystyki i transportu w roku 2020 i w dalszej przyszłości (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 22.15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.38.)


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

19. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 22.16.


20. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania końcowego nad następującymi dokumentami:

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020
Projekt rezolucji B9-0123/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0156)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 25)

Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono (P9_TA(2020)0157)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 26)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2019/2131(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0158)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 27)

Utworzenie podkomisji do spraw podatkowych
Projekt decyzji B9-0187/2020

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0159)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 28)

Powołanie Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji B9-0188/2020

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0160)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 29)

Powołanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji B9-0190/2020

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0161)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 30)

Powołanie Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji
Projekt decyzji B9-0189/2020

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0162)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 31).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów
Projekt rezolucji B9-0192/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0164)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 33)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie w 2020 r. [2019/2210(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0168)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 17, 18 i 19 czerwca 2020 r., pkt 37)

Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0166/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0169)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)


21. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


22. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2020 - Sekcja III - Komisja (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2020 - Sekcja III - Komisja (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 1/2020 - ESDZ (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2020 - Komitet Regionów (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-01/A/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/A/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-03/A/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-04/T/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie podniesienia do 5 % pułapu dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego państwa do produktu krajowego brutto, o ile wskaźnik zadłużenia danego państwa wynosi mniej niż 60 % PKB (B9-0154/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Christine Anderson. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia przepisów wymagających dystansu fizycznego między noworodkiem a matką i ojcem (B9-0155/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie międzynarodowego nielegalnego handlu łuskowcami (B9-0159/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Clotilde Armand. Projekt rezolucji w sprawie migracji pracowników szpitali (B9-0160/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony ekosystemu gór i turystyki górskiej przed rosnącą obecnością wilków (B9-0161/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie wdrażania środków służących ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego (B9-0162/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Julie Lechanteux. Projekt rezolucji w sprawie ostatecznego przerwania procesu przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej (B9-0163/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET


24. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 04/2020, DEC 09/2020 i DEC 10/2020 - Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 04/2020, DEC 09/2020 i DEC 10/2020 - Sekcja III - Komisja.


25. Petycje

Petycje nr 0525-20 – 0628-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 18 czerwca 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 653.260/OJVE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.20.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności