Kazalo 
Zapisnik
XML 202kPDF 304kWORD 77k
Četrtek, 18. junij 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Zunanjepolitične posledice krize zaradi bolezni COVID-19 - Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga - Odziv EU na možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu (razprava)
 4.Prvi čas glasovanja
 5.Boj proti dezinformacijam glede covida-19 in posledice za svobodo izražanja (razprava)
 6.Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 - Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 (kratka predstavitev)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Razglasitev izidov glasovanja
 9.Drugi čas glasovanja
 10.Nadaljevanje seje
 11.Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (razprava)
 12.Delegirani akti (člen 111(6) Poslovnika (nadaljnje ukrepanje)
 13.Popravek (člen 241 Poslovnika) (nadaljnje ukrepanje)
 14.Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19 (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprememba dnevnega reda
 17.Razglasitev izidov glasovanja
 18.Tretji čas glasovanja
 19.Nadaljevanje seje
 20.Razglasitev izidov glasovanja
 21.Obrazložitve glasovanja
 22.Popravki in namere glasovanj
 23.Predložitev dokumentov
 24.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 25.Peticije
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.03.


2. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja (točka 29 zapisnika z dne 17.6.2020):

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0134)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 5)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) [2019/0078M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0135)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 6)

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gvinejo Bissau (2019–2024) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A9-0012/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0136)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 7)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Gvinejo Bissau (2019–2024) (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) [2019/0090M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A9-0013/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0137)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 8)

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo [12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0138)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 9)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Sporazum med EU in Švicarsko konfederacijo o spremembi koncesij Švice v okviru STO (člen XXVIII GATT 1994) v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0139)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 10)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Zahtevek za financiranje biomedicinskih raziskav za mialgični encefalomielitis
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 227(2) Poslovnika vložila Dolors Montserrat, v imenu odbora PETI, o dodatnem financiranju biomedicinskih raziskav mialgičnega encefalomielitisa (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0140)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 11)

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0141)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 12)

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0142)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 13)

Predlog spremembe proračuna št. 3: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 k splošnemu proračunu za leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019 [07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0143)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 14)

Predlog spremembe proračuna št. 4/2020: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2020 za proračunsko leto 2020, priloženemu predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji [08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0144)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 15)

Sklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0145)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 16)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Sprememba Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo (pristop Hrvaške) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0146)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 17)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Sprememba Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Marokom (pristop Bolgarije in Romunije) ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Sven Schulze (A9-0005/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0147)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 18)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Jordanijo ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0148)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 19)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Sklenitev Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med EU in Kitajsko ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske [14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0149)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 20)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Sklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo ***
Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0150)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 21)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani [13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andor Deli (A9-0085/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0151)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 22)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

°
° ° °

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb (točka 29 zapisnika z dne 17.6.2020):

Konferenca o prihodnosti Evrope
Predlog resolucije B9-0170/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0153)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 24)

Ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Predlog sklepa B9-0190/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0161)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 30)

Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat Predlog sklepa B9-0189/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0162)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 31)

Sprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0157)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 26)


3. Zunanjepolitične posledice krize zaradi bolezni COVID-19 - Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga - Odziv EU na možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Zunanjepolitične posledice krize zaradi bolezni COVID-19 (2020/2646(RSP))

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP))

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Odziv EU na možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjave.

Zunanjepolitične posledice krize zaradi bolezni COVID-19

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Malik Azmani v imenu skupine Renew, Marco Dreosto v imenu skupine ID, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR, Özlem Demirel v imenu skupine GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres (samostojni poslanec), Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López in Alexander Alexandrov Yordanov.

Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga

Govorili so Miriam Lexmann v imenu skupine PPE, Isabel Santos v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Mara Bizzotto v imenu skupine ID, Assita Kanko v imenu skupine ECR, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó (samostojni poslanec), Andrius Kubilius in Mick Wallace.

Odziv EU na možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu

Govorili so Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Nathalie Loiseau v imenu skupine Renew, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Paolo Borchia v imenu skupine ID, Bert-Jan Ruissen v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, in Evin Incir.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Predlogi resolucij, ki so bili v skladu s členom 132(2) Poslovnika, predloženi ob zaključku razprave o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga:

—   Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne in Charles Goerens, v imenu skupine Renew, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

—   Kati Piri, Evelyne Gebhardt in Tonino Picula, v imenu skupine S&D, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

—   Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä in Grace O’Sullivan, v imenu skupine Verts/ALE, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

—   Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison in Marco Campomenosi, v imenu skupine ID, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann in Sandra Kalniete, v imenu skupine PPE, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0176/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić in Elżbieta Kruk, v imenu skupine ECR, o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9 zapisnika z dne 19.6.2020 in točka 12 zapisnika z dne 19.6.2020.


PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

4. Prvi čas glasovanja

Parlament pristopi h končnemu glasovanju o naslednjih zadevah:

—   Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska [2020/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Kati Piri in Christophe Hansen (A9-0117/2020);

—    Konferenca o prihodnosti Evrope

Predloga resolucij B9-0170/2020 in B9-0179/2020

Parlament pristopi h končnemu glasovanju o predlogih sprememb k poročilu A9-0022/2020:

—   Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019 [2019/2131(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Glasovanje je odprto do 11.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 14.15.


5. Boj proti dezinformacijam glede covida-19 in posledice za svobodo izražanja (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Boj proti dezinformacijam glede covida-19 in posledice za svobodo izražanja (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu), Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) in Věra Jourová (podpredsednica Komisije)so podali izjave.

Govorili so Vladimír Bilčík v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Maite Pagazaurtundúa v imenu skupine Renew, Filip De Man v imenu skupine ID, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba v imenu skupine ECR, Eugen Tomac, Marina Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei, Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra Basso in Željana Zovko.

Govorili so Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles in Nikolina Brnjac.

Razprava se je zaključila.


6. Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 - Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 (kratka predstavitev)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 [2019/2209(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 [2019/2210(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius in Tonino Picula sta predstavila poročili.

Govoril je Olivér Várhelyi (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 12 zapisnika z dne 19.6.2020 (A9-0112/2020), točka 20 zapisnika z dne 18.6.2020 (predlogi sprememb - A9-0091/2020), točka 12 zapisnika z dne 19.6.2020 (končno glasovanje - A9-0091/2020.

(Seja je bila prekinjena ob 11.43.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.17.


8. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide končnega glasovanja o dokumentu:

Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska [2020/2023(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Kati Piri in Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P9_TA(2020)0152)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 23)

Konferenca o prihodnosti Evrope
predlogi resolucij B9-0170/2020 in B9-0179/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0170/2020

Sprejeto (P9_TA(2020)0153)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

(Predlog resolucije B9-0179/2020 je brezpredmeten.)

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb k poročilu A9-0022/2020:

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019 [2019/2131(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0158)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)


9. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval predlogih sprememb k poročiloma A9-0026/2020 in A9-0110/2020:

—   Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019 [2019/2130(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Marques (A9-0026/2020)

—   Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija [2019/2213(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Glasovanje je odprto do15.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 18.15.

(Seja je bila prekinjena ob 14.23.)


PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.34.


11. Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000037/2020), ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Svetu: Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (B9-0010/2020)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000038/2020), ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE Komisiji: Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (B9-0011/2020)

Juan Fernando López Aguilar je predstavil vprašanji.

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Ylva Johansson (članica Komisije) sta odgovorili na vprašanji.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Dragoş Tudorache v imenu skupine Renew, Annalisa Tardino v imenu skupine ID, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Clare Daly v imenu skupine GUE/NGL, Mislav Kolakušić (samostojni poslanec), Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka in Isabel Wiseler-Lima.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorila sta Karlo Ressler in Pascal Arimont.

Govorili sta Ylva Johansson in Nikolina Brnjac.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE o stanju na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12 zapisnika z dne 19.6.2020.


12. Delegirani akti (člen 111(6) Poslovnika (nadaljnje ukrepanje)

Predsednik je spomnil, da so bila v sredo, 17. junija 2020 na plenarnem zasedanju objavljena priporočila odborov AGRI in ECON, naj Parlament ne nasprotuje delegiranim aktom (točka 11 zapisnika z dne 17.6.2020).

V roku 24 ur, določenem v členu 111(6) Poslovnika, tem priporočilom ni nihče nasprotoval.

V skladu s tem se šteje, da so bila priporočila sprejeta in bodo objavljena v besedilih, sprejetih na današnjem plenarnem zasedanju(P9_TA(2020)0154 in P9_TA(2020)0155).


13. Popravek (člen 241 Poslovnika) (nadaljnje ukrepanje)

Popravek P8_TA(2019)0370(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 9 zapisnika z dne 17.6.2020).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 241(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


14. Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19 (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Nicolas Schmit (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Gabriele Bischoff v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, France Jamet v imenu skupine ID, Petra De Sutter v imenu skupine Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v imenu skupine ECR, Marc Botenga v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Rondinelli (samostojna poslanka), Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru, Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone, Benoît Lutgen in Łukasz Kohut.

Govorila sta Nicolas Schmit in Nikolina Brnjac.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş in Dragoş Tudorache, v imenu skupine Renew, Jeroen Lenaers, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze in Cristian-Silviu Buşoi, v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini in Corina Crețu, v imenu skupine S&D, Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz in Romeo Franz, v imenu skupine Verts/ALE, Elżbieta Rafalska in Cristian Terheş, v imenu skupine ECR, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier in José Gusmão, v imenu skupine GUE/NGL, o evropskem varstvu čezmejnih in sezonskih delavcev v okviru krize zaradi covida-19 (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12 zapisnika z dne 19.6.2020.

(Seja je bila prekinjena ob 16.34.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 18.19.


16. Sprememba dnevnega reda

Predsednik je prisotne seznanil, da bo glasovanje, ki bo potekala v petek, 19. junija 2020, razdeljeno na več sklopov glede na število predlogov sprememb in zahtev za glasovanje po delih in ločeno glasovanje.

Informacije o razdelitvi glasovanja na več sklopov bodo na voljo na spletnem mestu Parlamenta pod rubriko “Informacije in prednostni dokumenti”. Petkov dnevni red pa bo posodobljen in ponovno objavljen.

Parlament je odobril ta predlog. Dnevni red je bil tako spremenjen.


17. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja o predlogih sprememb k poročilom A9-0026/2020 in A9-0110/2020:

Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019 [2019/2130(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0165)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 34)

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija [2019/2213(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0166)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 35)

Govori

Monika Hohlmeier pred tretjim časom glasovanja o predlogu resolucije o nadaljevanju kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).


18. Tretji čas glasovanja

Parlament je pristopil h končnemu glasovanju o naslednjih dokumentih:

—   Strategija EU o invalidnosti po letu 2020
Predlog resolucije B9-0123/2020;

—   Sprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

—   Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019 [2019/2131(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

—   Ustanovitev pododbora za davčna vprašanja
Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 207 Poslovnika vložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi pododbora za davčna vprašanja (2020/2681(RSO)) (B9-0187/2020);

—   Ustanovitev posebnega odbora za boj proti raku, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 207 Poslovnika vložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora za boj proti raku in opredelitvi njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

—   Ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa B9-0190/2020;

—   Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa B9-0189/2020.

Parlament je pristopil h končnemu glasovanju o naslednjih predlogih sprememb k dokumentom:

—   Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
Predlog resolucije, ki so ga po izjavah Sveta in Komisije v skladu s členom 132(2) Poslovnika vložili Monika Hohlmeier in Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Lara Wolters v imenu skupine S&D, Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon-Taubadel,v imenu skupine Verts/ALE, Veronika Vrecionová v imenu skupine ECR, in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, o nadaljevanju kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (točka 18 zapisnika z dne 15.1.2020);

—   Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 [2019/2210(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0091/2020).

—   Turizem in promet v letu 2020 in pozneje
Skupni predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika vložili Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara Thaler in Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, Johan Danielsson in István Ujhelyi v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz in Nicola Danti v imenu skupine Renew, Anna Deparnay-Grunenberg in Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE in Elena Kountoura, v imenu skupine GUE/NGL, in nadomešča predloge resolucij B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020, B9-0182/2020 in B9-0184/2020, o prometu in turizmu v letu 2020 in pozneje (2020/2649(RSP)) (B9-0166/2020).

Glasovanje je odprto do 19.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 22. 15.

(Seja je bila prekinjena ob 18.38.)


PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

19. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 22.16.


20. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide končnega glasovanja o naslednjih dokumentih:

Strategija EU o invalidnosti po letu 2020
Predlog resolucije B9-0123/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0156)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 25)

Sprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P9_TA(2020)0157)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 26)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019 [2019/2131(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0158)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 27)

Ustanovitev pododbora za davčna vprašanja
Predlog sklepa B9-0187/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0159)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 28)

Ustanovitev posebnega odbora za boj proti raku, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa B9-0188/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0160)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 29)

Ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa B9-0190/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0161)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 30)

Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
Predlog sklepa B9-0189/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2020)0162)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 31).

°
° ° °

Predsednik je prebral izide glasovanja o naslednjih dokumentih:

Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov
Predlog resolucije B9-0192/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0164)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 33)

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020 [2019/2210(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0168)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 17., 18. in 19. junija 2020, točka 37)

Turizem in promet v letu 2020 in pozneje
Skupni predlog resolucije RC-B9-0166/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila(P9_TA(2020)0169)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)


21. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


22. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu plenarnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


23. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2020 - Oddelek III - Komisija (N9-0024/2020 - C9-0164/2020 - 2020/2095(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2020 - Oddelek III - Komisija (N9-0026/2020 - C9-0178/2020 - 2020/2099(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. 1/2020 – ESZD (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 1/2020 - Odbor regij (N9-0028/2020 - C9-0180/2020 - 2020/2101(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-01/A/20 - Računsko sodišče (N9-0029/2020 - C9-0181/2020 - 2020/2102(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-02/A/20 - Računsko sodišče (N9-0030/2020 - C9-0182/2020 - 2020/2103(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-03/A/20 - Računsko sodišče (N9-0031/2020 - C9-0183/2020 - 2020/2104(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-04/T/20 - Računsko sodišče (N9-0032/2020 - C9-0184/2020 - 2020/2105(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o zvišanju zgornje meje razmerja med načrtovanim ali dejanskim proračunskim primanjkljajem in bruto domačim proizvodom (BDP) na 5 %, če javni dolg države znaša manj kot 60 % BDP (B9-0154/2020)

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Christine Anderson. Predlog resolucije o zavračanju fizičnega distanciranja novorojenčkov od matere in očeta (B9-0155/2020)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o nezakoniti mednarodni trgovini z luskavci (B9-0159/2020)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Clotilde Armand. Predlog resolucije o delovni migraciji bolnišničnih delavcev (B9-0160/2020)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu gorskega ekosistema in turizma zaradi vse večje prisotnosti volkov (B9-0161/2020)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

TRAN

- Gianantonio Da Re. Predlog resolucije o izvajanju ukrepov za varstvo in širjenje poznavanja kulturne dediščine (B9-0162/2020)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Julie Lechanteux. Predlog resolucije o dokončni prekinitvi postopka pridružitve Turčije Evropski uniji (B9-0163/2020)

posredovano

pristojni odbor :

AFET


24. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(1) finančne uredbe obvestil proračunski organ, da odobrava prerazporeditve sredstev DEC 04/2020, DEC 09/2020 in DEC 10/2020 - oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 31(1) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 04/2020, DEC 09/2020 in DEC 10/2020 - oddelek III - Komisija.


25. Peticije

Peticije št. 0525-20 do 0628-20 so bile dne 18. junija 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 653.260/OJVE).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.20.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov