Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Pátek, 19. června 2020 - Brusel

2. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament zahájil konečné hlasování:

—   Zřízení vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni a jeho působnost, početní složení a funkční období tohoto výboru
Návrh rozhodnutí B9-0191/2020.

Parlament hlasuje o pozměňovacích návrzích k postupům pro naléhavé případy, o jejichž použití bylo rozhodnuto ve středu 17. června 2020 (bod 27 zápisu ze dne 17.6.2020):

—   Správní spolupráce v oblasti daní: prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19 *
[COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor;

—   Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) ***I
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Norbert Lins;

—   Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020- 2020/0099(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Loránt Vincze.

Parlament hlasuje o prvním souboru pozměňovacích návrhů:

—   Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda
Návrh usnesení B9-0196/2020/rev1.

Hlasování se bude konat až do 10:15.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování budou oznámeny ve 13:30.

Vystoupení

Loránt Vincze, zpravodaj, před zahájením prvního hlasování s žádostí, aby byla následující věc vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu za účelem zahájení interinstitucionálních jednání: Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 (bod 55 OJ).

O této žádosti se bude hlasovat po konečném hlasování o návrhu Komise.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:04.)

Poslední aktualizace: 12. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí