Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел

4. Заграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Заграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Jordi Cañas, от името на групата Renew, Aurélia Beigneux, от името на групата ID, Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, и Eleonora Evi, независим член на ЕП, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram и Pär Holmgren.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 10.35 ч.)

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност