Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Pátek, 19. června 2020 - Brusel

4. Zabírání půdy a odlesňování v Amazonii (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Zabírání půdy a odlesňování v Amazonii (2020/2689(RSP))

Virginijus Sinkevičius (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Jordi Cañas za skupinu Renew, Aurélia Beigneux za skupinu ID, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, a Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Nicolae Ştefănuță, Marco Campomenosi, Saskia Bricmont, Peter Lundgren, Marisa Matias, Maria Spyraki, Nacho Sánchez Amor, Pascal Durand, Tilly Metz, Helmut Scholz, Maria Arena, Charles Goerens, Caroline Roose, Mick Wallace, Bernd Lange, Stéphane Bijoux, Martin Häusling, Isabel Santos, Thomas Waitz, Carmen Avram a Pär Holmgren.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:35.)

Poslední aktualizace: 12. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí